Metaller

Ekstreme forhold, intens konkurranse

Få bransjer har så ekstreme driftsforhold som stål- og metallverk. Ekstreme temperaturer og hastigheter Høy og konstant støtbelastning Slitende støv, aggressive kjemikalier og høy fuktighet Samlet kan slike forhold slite på utstyret og føre til uforutsett nedetid eller i beste fall gjøre det vanskelig å gjennomføre et effektivt vedlikehold.

Dagens produksjonsanlegg er også utsatt for en intens global konkurranse og strenge miljøkrav. Konsekvensene er tydelige: Behovet for å øke produktiviteten, lønnsomheten og iverksette gode miljøtiltak har aldri vært større.

Her kan SKF gi en hjelpende hånd
Med faglig ekspertise på lager, tetninger, smøresystemer og tjenester tilbyr SKF unike systemløsninger for bruksområder både oppstrøms og nedstrøms.

Våre avanserte verktøy og teknologier omfatter blant annet SKF Life Cycle Management – en anerkjent metode for å redusere de totale eierkostnadene for maskineri i alle ledd, fra spesialisering og design til drift og vedlikehold. SKFs løsninger kan hjelpe produksjonsanlegg med å:
  • Øke produksjonen
  • Redusere uforberedt driftsstans
  • Redusere driftskostnadene
  • Forbedre produktkvaliteten
  • Redusere vedlikeholdet
  • Redusere miljøbelastningene
  • Forbedre arbeidssikkerheten
  • Oppgradere utstyret

Alle bruksområder har sine spesielle krav

Klikk her for å lære mer om løsninger som oppfyller kravene til nettopp ditt bruksområde. Vi gjør oppmerksom på at denne informasjonen i øyeblikket bare er tilgjengelig på engelsk.
SKF logo