Gruvedrift, mineralforedling og sement

Krevende drifts- og markedsvilkår

Tung belastning Slitende støv og skitt Ekstreme temperaturer og mye mer Slike forhold gjør at det både er vanskelig – og farlig – å utføre vedlikehold på gruve- og sementutstyr. Personskader og uforutsett nedetid utgjør en konstant risiko.

I tillegg gjør høye kostnader og strenge forskrifter det helt nødvendig å redusere energiforbruket, samtidig som verden opplever en økt etterspørsel etter metallholdige mineraler, sement og kull.
Her kan SKF gi en hjelpende hånd
Vi har et omfattende tilbud av avanserte produkter og tjenester basert på SKF Life Cycle Management – vår egenutviklede og anerkjente metode for å redusere de totale eierkostnadene for maskineri i alle ledd, fra spesialisering og design til drift og vedlikehold. SKFs løsninger kan hjelpe aktører innen gruve- og mineralforedlingsindustrien med å:
  • Øke produktiviteten og lønnsomheten
  • Forbedre sikkerheten for de ansatte
  • Redusere miljøbelastningene
  • Senke energiforbruket
  • Redusere uforberedt driftsstans

Alle bruksområder har sine spesielle krav

Klikk her for å lære mer om løsninger som oppfyller kravene til nettopp ditt bruksområde. Vi gjør oppmerksom på at denne informasjonen i øyeblikket bare er tilgjengelig på engelsk.
SKF logo