SKFs årsrapport 2013

2014 januar 28, 13:00 CET

Tom Johnstone, konsernsjef:
“I løpet av kvartalet fullførte SKF oppkjøpet av Kaydon, noe som gjør det lettere for oss å gi kundene et mer komplett tilbud. Salg og driftsoverskudd utviklet seg som planlagt, og integrasjonen i konsernet går svært bra.
Konsernets kontantstrøm fra driften var god, og det samlede salget utviklet seg i tråd med forventningene sekvensielt og økte sterkt sammenlignet med det svake fjerde kvartalet i 2012. Blandingen var mer negativ enn ventet som følge av høyere salg i kjøretøyvirksomheten og salg av originalt industriutstyr. Vi fortsatte å ta skritt for å støtte den lønnsomme veksten vår. Vi fikk mange viktige nye ordrer på alle tre forretningsområder. Vi åpnet 4 nye SKF Solution Factories i dette kvartalet, og nå har vi 27 slike fabrikker over hele verden. Investeringene i FoU økte i året som gikk, og antallet patenter steg med over 10%. Vi har også kunngjort at vi etablerer 2 nye globale teknologisentre i Europa, noe som vil ytterligere styrke våre FoU-aktiviteter.
Overskuddet i fjerde kvartal ble sterkt påvirket av avsetning for den ventede boten fra EU-kommisjonen samt engangskostnader, som først og fremst var relatert til oppkjøpet av Kaydon og omstrukturering. Det ble også påvirket av tiltak som ble iverksatt for å redusere lager, og av den negative blandingen.
I tiden fremover forventer vi at etterspørselen skal bli litt høyere enn første kvartal i fjor og fjerde kvartal.”Nøkkeltall
(Kaydon Corporation er tatt med fra 16. oktober 2013)

 

4. KV / 2013

4. KV / 2012

Hele 2013

Hele 2012

Nettosalg, SEKm

16 430

14 984

63 597

64 575

Driftsunderskudd/-overskudd, SEKm

-1 547

1 221

3 693

7 314

Driftsoverskudd unntatt engangskostnader, SEKm

1 803

1 521

7 568

7 754

Driftsmargin, %

-9,4

8,1

5,8

11,3

Driftsmargin unntatt engangskostnader, SEKm

11,0

10,2

11,9

12,0

Resultat før skatt, SEKm

-1 760

969

2 821

6 408

Nettoresultat, SEKm

-2 043

995

1 044

4 816

Resultat per aksje, SEK

-4,57

2,12

2,00

10,23Resultatet for fjerde kvartal inkluderer engangskostnadene på SEK 3 350 m (300), hvorav SEK 3 000 m gjelder størrelsen på en mulig bot i forbindelse med den pågående undersøkelsen som foretas av EU-kommisjonen, SEK 260 m gjelder oppkjøpet av Kaydon og SEK 90 m (300) andre engangskostnader. Årsresultatene inkluderer engangskostnader på SEK 3 875 m (440).

Endringer i nettosalg innenfor året i SEK,

med hensyn til:

Volum

Pris/
miks

Struktur

Valuta
effekt

Totalt

4. KV / 2013

 7,1%

-0,2%

4,8%

-2,1%

9,6%

Hele 2013

-0,7%

0,0 %

2,5%

-3,3%

-1,5%Salget i fjerde kvartal i lokale valutaer, ikke medregnet struktur, økte med 3,4% i Europa, med 3,8% i Nord-Amerika, med 10,5% i Latin-Amerika, med 14,7% i Asia og med 15,8% i Midtøsten og Afrika.
Produksjonen i fjerde kvartal var høyere enn fjoråret.
Salget for hele året i lokale valutaer, ikke medregnet struktur, minket med 2,7% i Europa og med 2,5% i Nord-Amerika. I Asia steg det med 1,6%, i Latin-Amerika med 10,3% og i Midtøsten og Afrika med 3,3%.
Produksjonen for hele året holdt seg relativt uendret sammenlignet med fjoråret.

Forslag til utbytte
Styret har besluttet å foreslå et utbytte på SEK 5,50 per aksje for generalforsamlingen.


Utsikter for første kvartal 2014

Etterspørsel sammenlignet med første kvartal 2013

Etterspørselen etter SKFs produkter og tjenester forventes å bli noe høyere for konsernet i Europa og Nord-Amerika. Den ventes å bli litt lavere i Latin-Amerika og høyere i Asia og Stillehavsområdet. For Strategic Industries ventes den å bli relativt uendret, for Regional Sales and Service litt høyere og høyere for Automotive.

Etterspørsel sammenlignet med fjerde kvartal i 2013

Etterspørselen etter SKFs produkter og tjenester forventes å bli noe høyere for konsernet i Europa og Nord-Amerika. Det forventes en relativt uendret situasjon i Asia og Stillehavsområdet og litt lavere i Latin-Amerika. For Regional Sales and Service og Automotive forventes etterspørselen å stige noe mens situasjonen for Strategic Industries vil bli relativt uendret.

Produksjon
Produksjonsnivået forventes å bli høyere sammenlignet med fjoråret og litt høyere enn fjerde kvartal.

Göteborg, 28. januar 2014

Mitt SKF
(publ)


Det avholdes en telekonferanse den 28. januar kl. 14.00 CET, 13.00 (UK), 08.00 (US):
SE: +46 (0)8 506 307 79
UK: +44 (0)844 571 8957
US: +1 866 682 8490

Du finner all informasjon om SKFs årsresultater 2013 på
IR-nettstedet.

investors.skf.com/quarterlyreporting


For ytterligere informasjon kontakt:

Press Relations: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


AB SKF er pålagt å offentliggjøre denne informasjonen iht. den svenske verdipapirloven og/eller loven om handel med finansielle instrumenter. Informasjonen ble offentliggjort ca. kl. 13 den 28. januar 2014.


SKF er en ledende global leverandør av lagre, tetninger, mekatronikk, smøresystemer og tjenester som omfatter teknisk støtte, vedlikeholds- og driftstjenester, tekniske konsulenttjenester og opplæring. SKF har virksomhet i mer enn 130 land og har 15 000 forhandlere over hele verden. I 2013 hadde konsernet en omsetning på 63 597 mill. SEK, og antall ansatte var 48 401. www.skf.com 

® SKF er et registrert varemerke som tilhører SKF Group | © SKF Group 2012
™ BeyondZero is a trademark of the SKF Group.


Last ned pressemateriell

Pressemateriell (247 KB)

SKF logo