SKF presenterer applikasjonsfokuserte løsninger på utstillingen ConExpo-Con/Agg

2014 februar 25, 14:00 CET

Göteborg, 25. februar 2014: SKF vil presentere produktinnovasjoner og applikasjonsløsninger som skal øke effektiviteten, påliteligheten og ytelsen til bygnings-, gruve- og aggregatutstyr, på ConExpo-Con/Agg 2014.

Produkter vil bli vist i sammenheng med den maskinen der de vanligvis brukes, slik at de besøkende kan fokusere på spesifikke utstyrstyper. Viktige produktapplikasjoner for gravemaskiner, tunnelboremaskiner og transportbånd presenteres med søkelys på applikasjonsspesifikke produktløsninger fra SKF og Lincoln. Også andre maskiner settes under lupen, f.eks. veivalser, bulldosere og terrenggående lastebiler. Eksperter vil være til stede for å forklare fordelene ved disse løsningene ved hjelp av produktdemonstrasjoner, case-studier og presentasjoner.

SKFs globale tekniske ekspertise og kunnskaper om markedet for bygnings-, gruve- og aggregatutstyr kombineres med strategiske produkter til spesialløsninger for de utfordringene som produsenter av originalutstyr står overfor. Disse produktløsningene er utviklet for å høyne produktiviteten og senke de totale driftskostnadene, noe som kan oppnås ved større pålitelighet, økt drivstoffeffektivitet, redusert miljøpåvirkning og bedre sikkerhet.

SKF skal presentere følgende nye produkter på ConExpo-Con/Agg:

Lincoln HTL 201US kontinuerlige hydrauliske smørepumpe
HTL 201US-pumpen ble konstruert for å redusere friksjon og slitasje på små og mellomstore hydrauliske hammere fra 650 pund (295 kg). Den kompakte pumpen egner seg for hydraulisk ekstrautstyr som klør, sakser og minigravere og kan monteres rett på utstyret og sørge for kontinuerlig smøring mens enheten er i bruk.

SKF TLMR-serien med automatisk smøredispensere
TLMR-serien med automatiske smøredispensere er utviklet for generell maskinbruk i tungindustrien og er ideell for vanskelig tilgjengelige eller farlige smørepunkter. Smøreanordningene tåler vann, støv og vibrasjoner og sikrer pålitelig drift i ekstrem varme og kulde.

Lincoln hydrauliske PowerMaster-motor
Den hydrauliske PowerMaster-motoren er konstruert for å brukes sammen med Lincolns PowerMaster III- og PileDriver III-pumperør og har en robust konstruksjon med et minimalt antall bevegelige deler for maksimal pålitelighet og varighet på krevende bruksområder. Motoren fås i to størrelser og øker pumpekapasiteten til høyere trykk og/eller høyere volumer uten behov for magnetventiler eller eksterne trykk- eller grensebrytere for å fullføre en syklus.

Lincolns 1880-fettpresse i PowerLuber-serien
1880-fettpressen i PowerLuber-serien får strøm fra et effektivt, 20-volts litiumionebatteri, har et kraftig smøreuttak med høyt moment og leverer fett med en kraft på opptil 10 000 psi (690 bar) i miljøer med både høy og lav ytelse. Verktøyet har en flerfunksjonsskjerm med flytende krystaller (LCD-display) som muliggjør nøyaktig avlesning av standardinformasjon som batterinivå og fettstrøm. I tillegg registrerer LCD-skjermens strømningsmåler trykktap. Dette eliminerer gale avlesninger og sørger for at utstyret som betjenes, får riktig smøring.

Lincolns PMV rusingsregulator
PMV rusingsregulator er kompatibel med alle Lincolns PMV-pumper og hindrer pumpeskader som følge av rusingshastigheter hvis smørebeholderen eller -tanken er tom. Den elektroniske regulatoren stenger pumpen og gir alarm hvis den programmerte syklushastigheten overskrides. Enheten er lett å installere og fungerer uavhengig av volum og trykk i lufttilførselsen.

SKF skal også vise produkter som nylig er lansert, og som er beregnet på produkter spesifikt konstruert for bruksområder i terrenget og gruveindustrien:

Terrenggående løsninger
SKFs glidelager med forlenget levetid (Extended Life Plain Bearings) er praktisk talt vedlikeholdsfrie og har den robuste ytelsen til konvensjonelle sfæriske aksialglidelager beregnet på stål/stål. Siden disse lagrene ikke trenger omsmøring, reduserer de driftskostnadene og minimerer miljøpåvirkningen.

SKFs omfattende produktutvalg innen hydrauliske tetninger gir bedre ytelse for hydrauliske sylindere Disse tetningsløsningene, som er utviklet for å holde på hydraulikkvæsker, utestenge forurensende partikler og opprettholde hydraulikktrykket, inkluderer stang og demper, stempel, avstryker- og statiske tetninger samt styre- og reserveringer.

Gruveløsninger
Som del av det bruksfokuserte temaet skal SKF vise nyere løsninger for transportbånd, deriblant trebarriereløsningen, SE-hus, tettede sfæriske rullelager (SSRB) og overvåkningsutstyr for lyder i ledetrinsen.

Trebarriereløsningen er en miljøvennlig og kostnadseffektiv løsning som kan forlenge levetiden uten faste smøremidler, takonittetninger eller store mengder fett. Når løsningen er installert, forsyner den lageret med tre beskyttende sjikt under drift.

SE-hus er laget av høygverdige materialer av støpejern og duktilt jern, har store ribber i bunnen og ekstra materiale rundt festehullene. De tåler slag og støt og minimerer forvrengning i bunnen og lagersetet ved høye belastninger.

Tettede sfæriske rullelager (SSRB) er egnet for krevende miljøer og har oppgradert stål som er utviklet ved bruk av en ny, patentert varmebehandlingsprosess. Resultatet er økt slitasjemotstand med opptil to ganger levetiden sammenliknet med forhold med dårlig smøring og forurensning.

Det håndholdte overvåkningsutstyret fra SKF for lyder i ledetrinsen bidrar til å registrere tidlige tegn på svikt i lederuller, reduserer belteskader og muliggjør mer kostnadseffektiv vedlikeholdsplanlegging.

ConExpo-Con/Agg arrangeres hvert tredje år og er den internasjonale møteplassen for aktører i bygningsindustrien, med fokus på bygging, aggregater og maskiner og utstyr for ferdigbetong. Utstillingen i 2014 finner sted fra 4. til 8. mars og er lagt til Las Vegas Convention Center i Las Vegas i delstaten Nevada. SKFs produktløsninger kan ses på stand 11621 i North Hall.

Mitt SKF
(publ)

For ytterligere informasjon kontakt:
Press Relations: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
Press Relations: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF er en ledende global leverandør av lagre, tetninger, mekatronikk, smøresystemer og tjenester som omfatter teknisk støtte, vedlikeholds- og tilstandskontroll, tekniske konsulenttjenester og opplæring. SKF har virksomhet i mer enn 130 land og har 15 000 forhandlere over hele verden. I 2013 hadde konsernet en omsetning på 63 597 mill. SEK, og antall ansatte var 48 401. www.skf.com 

® SKF er et registrert varemerke som tilhører SKF Group.


SKF logo