SKF gjør Vendor Managed Inventory (VMI) – eller leverandørstyrt varelager – tilgjengelig for sitt globale nettverk av distributører

2014 mai 15, 09:00 CEST

Høyere servicenivåer, raskere levering og høyere kvalitet på lagerstyringen

Gøteborg, 15. mai 2014: SKF tilbyr et leverandørstyrt varelagersystem fra Datalliance til sine distributører rundt om i verden. Systemet er utviklet for å opprettholde nivået på distributørenes varelager automatisk.

Utrullingen av VMI-systemet er en del av SKFs globale Distributor Interconnectivity Programme (DIP) – et globalt integrasjonsprogram for distributører – der målet er å gi sluttkunden høye servicenivåer, øke hastigheten og kvaliteten på forretningskommunikasjonen gjennom IT-integrasjon og forbedre nøyaktigheten av forutsigbarheten i virksomheten.

Vartan Vartanian, sjef for SKFs avdeling for regionalt salg og service til industrimarkedet, forklarer: "Målet vårt er å øke servicenivået til kundene. VMI gir betydelige fordeler til alle involverte parter. For SKF betyr dette at vi får mye bedre oversikt over lagernivåene og kan planlegge produksjonen og salget mer effektivt for å dekke fremtidige behov. For sluttkundene våre betyr det at de hele tiden kan finne de rette SKF-produktene på rett sted og til rett tid. Og for distributørene våre betyr det økt salg og forbedret kundelojalitet.”

VMI-systemet genererer innkjøpsordrer automatisk og etterfyller lageret når det har kommet ned på minimumsnivå. Systemet beregner data på daglig basis og foreslår innkjøpsordrer for å fylle opp lageret til maksimalt servicenivå og redusere distributørenes kostnader til lagerstyring.

SKF har samarbeidet med Datalliance i flere år og valgt å bli partner i selskapet på grunn av lang erfaring og gode resultater som plattformleverandør for VMI. Frem til nå har SKF lyktes i å implementere VMI hos store distributører i den nordiske regionen og i USA, noe som har ført til et servicenivå på 98 % hos sluttkundene på hver av disse markedene.

Mitt SKF
(publ)For mer informasjon vennligst kontakt:
Media Hotline: +46 31 337 2400
Press Relations: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Investor Relations: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF er en ledende global leverandør av lagre, tetninger, mekatronikk, smøresystemer og tjenester som omfatter teknisk støtte, vedlikeholds- og driftstjenester, tekniske konsulenttjenester og opplæring. SKF har virksomhet i mer enn 130 land og har 15 000 forhandlere over hele verden. I 2013 hadde konsernet en omsetning på 63 597 mill. SEK, og antall ansatte var 48 401. www.skf.com


® SKF er et registrert varemerke som tilhører SKF Group | © SKF Group 2012


SKF logo