SKF Norges historie

1907
Sven Wingquist, svensk ingeniør, utvikler og setter det sfæriske lager i produksjon. Dette er starten til det verdensomspennende konsernet SKF.

1908
SKF fikk fast agent i Norge – ingeniør Christian Sundt

1910
SKF har én fabrikk i Sverige og 325 medarbeidere - 15% av medarbeiderne arbeider utenfor Sverige. Året etter etableres den første fabrikken utenfor Sverige – i England. Siden går det hurtig, det etableres fabrikker og salgskontorer verden over. I dag har SKF 83 fabrikker i 22 land.

1915
SKF overtok agentens virksomhet

1917
SKF kjøpte lokaler i Kongensgate 11 og Nedre Slottsgate 2b

1921
Nedgangstider. 42 ansatte reduseres til 21. De neste 3 årene blir harde og vanskelige å komme igjennom

1938
SKF starter med billager

1939
2. Verdenskrig

1940
SKF fikk kvote for import av lager

1944
SKF’s kontor og lager i Oslo ble sprengt i luften 27.november, etter ordre fra den norske eksilregjeringen. Alt gikk tapt.

1953
SKF flyttet inn i nye lokaler i Oslo.

1972
ERC - SKF’s forskningssenter i Holland innvies.

1976
Navnendring til SKF Norge A/S. Etablering av stålavdeling.

1983
SKF flytter til nye lokaler i Jerikoveien 14, Lindeberg

1987
Transmatic, senere SKF Multitec Norge AS blir startet.

1991
AS Maskinkontroll, senere SKF Service, blir kjøpt opp.

1995
Sentrallager for Europa etableres i Tongern i Belgia (EDC)

1997
En svensk/norsk organisasjon blir innført.

1998
Hovedparten av finansfunksjonene blir outsourcet til EFC (European Finance Centre). SKF Norge AS blir agent for SKF International AB

1999
SKF Scandinavia blir innført. Ansvarsområdene går over landegrensene.
Felles prisliste i EURO for alle SKF- selskaper i Europa.

2002
SKF Nordic. Finland inkluderes.

2006
SKF Norge AS kjøper opp RC DEI, som er en servicebedrift innenfor olje- og gassindustrien.

SKF Norge AS flytter inn i nye lokaler på Brynseng i Oslo.

2007
16. februar fyller SKF konsernet 100 år!

2010
SKF Norge AS flytter inn i nye lokaler i Ole Deviksvei 44 i Oslo.


2015

SKF Norge AS flytter inn i nye lokaler i Gjerdrumsvei 8 i Nydalen den 17. august.  

SKF Norge AS fyller 100 år 31. august 2015.

SKF logo