Opplæring

Mer kunnskap gir økt driftssikkerhet

Dagens produsenter har et enormt press for å levere høyest mulig kvalitet til lavest mulig kostnad. Å sørge for pålitelige og driftssikre maskiner er derfor svært viktig. Produsentenes lønnsomhet avhenger i stor grad av personalets ferdigheter, og ikke minst at arbeidsgiveren og bransjen legger til rette for at de ansatte kan realisere sitt fulle potensial.

Hvorfor la SKF hjelpe deg med kurs og opplæring i vedlikeholdsbasert driftssikkerhet?

Våre kurs bygger på over 100 års erfaring og kunnskap om pålitelig drift av roterende utstyr. Det finnes ingen andre som kan matche vår ekspertise på dette feltet. Et tett samarbeid med kundene har gitt oss en unik og inngående forståelse av hvilke prosesser og utfordringer som preger forskjellige bransjer.
Et sentralt punkt i SKFs kurs er hvordan man kan øke effektiviteten til maskiner og utstyr som er viktige i produksjonsprosessen.

La SKF og KRM hjelpe deg med å få størst mulig utbytte av bedriftens kunnskapssatsing

Kurstilbudet vårt inneholder en blanding av ulike undervisningsformer og -metoder. Vi tilbyr nettkurs, klasseromsundervisning, praktiske øvelser samt opplæring og oppfølging internt i bedriften for at deltakerne skal nå sine læringsmål. SKF Norge AS samarbeider med KRM AS om kurs.https://krm.no/kontakt-oss/kurskalender eller se krm.no.

SKF kan også hjelpe bedrifter med å evaluere sitt opplæringsbehov. Behovsanalysen utføres på nettet. Her kartlegges personalets kompetanse på en rekke områder. Slik kan vi identifisere områder hvor en heving av kunnskapsnivået vil kunne øke anleggets effektivitet.

Serviceinformasjon

Vi gjør oppmerksom på at lenkene nedenfor peker til informasjon som bare er tilgjengelig på engelsk.
SKF logo