Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Obszary naszej działalności

Produkcja

_DSC6059
Do funkcji, jakie sprawujemy na polu produkcji, należą planowanie, kierownictwo i rozwój wszelkich operacji oraz pilnowanie, by realizowane były one zgodnie z naszymi wysokimi standardami jakości i poziomu obsługi. Wiąże się to z prognozowaniem inżynierskiego i technologicznego rozwoju na globalnym rynku oraz ogólnoświatowym usprawnianiem produkcji z myślą o optymalizowaniu wydajności i zdolności produkcyjnej.

Inżynieria

Inżynierowie SKF odpowiadają za oddawanie do dyspozycji klienta bogatej wiedzy inżynierskiej i usług wsparcia. Powszechną i zarazem kluczową inżynierską funkcją w SKF jest ta właściwa stanowisku specjalisty do spraw zastosowań albo projektanta maszyn (Application Engineer). Do powiązanych obowiązków należy obsługa wszelkich technicznych zapytań, pochodzących i od klientów, i od dystrybutorów.

Rozwój technologii i produktów

NG IMG_9015
Zajmujący się taką działalnością pracownicy stymulują technologiczne nowatorstwo i odpowiadają w SKF za badania i rozwój – zarówno z punktu widzenia produktu, jak i w perspektywie procesu. Nasi naukowcy i specjaliści stale przynoszą pomysły prowadzące do innowacji i wynajdywania nowych technologii. Razem ze współpracownikami i klientami dopilnowują, żeby idee te przekładały się na rozwiązania stwarzające wartość tak dla klientów, jak i dla SKF.

Teleinformatyka

Oferowane przez nas usługi teleinformatyczne są świadczone za pośrednictwem wyselekcjonowanych usługodawców – dlatego nasza rola w tej dziedzinie sprowadza się przeważnie do projektowania i wdrażania strategii IT oraz globalnego pozyskiwania usług IT i zarządzania nimi z myślą o wspieraniu i usprawnianiu działalności SKF. Jesteśmy obecni w Europie i Azji oraz na kontynentach amerykańskich. Typowymi stanowiskami są w tej sferze kierownicy projektu, technologiczni i do spraw zastosowań, a zasięg ich odpowiedzialności jest bez wyjątku ogólnoświatowy.

Logistyka i łańcuch popytu

Logistyka i łańcuch popytu
Na ten obszar działalności składają się obowiązki całego łańcucha dostaw SKF.
Sprawowane na tym polu funkcje wiążą się z transportem bliskim i przeładunkiem materiałów w naszych magazynach, analityką biznesową (BA), a także planowaniem strumieni produktowych i technologicznych, co ma ogółem na celu pilnowanie występowania optymalnych przepływów popytowych i zaopatrzeniowych w skali całego łańcucha – od składanego przez klienta zamówienia po dostawę.

Jakość

Do właściwych temu obszarowi obowiązków należą rozwój i wdrażanie wewnętrznych i globalnych standardów jakościowych mających gwarantować realizowanie skutecznych, niezawodnych i wydajnych procesów biznesowych oraz nieustanne doskonalenie w ramach ogółu organizacji. Do związanych z tym stanowisk należą kierownik do spraw jakości (Quality Manager), kierownik do spraw doskonałości na polu zaopatrzenia (Supplier Excellence Manager) oraz koordynator jakości (Quality Coordinator). 

Sprzedaż i marketing

W tej sferze personel odpowiada za rozpoznawanie nowych możliwości biznesowych i stymulowanie sprzedaży kanałami pośrednimi i bezpośrednimi. Do stanowisk związanych ze sprzedażą i marketingiem należą globalny kierownik segmentu (Global Segment Manager), inżynier do spraw szczególnego sektora (Business Engineer), kierownik rozwoju działalności (Business Development Manager) oraz globalny opiekun klienta (Global Account Manager).

Zarządzanie przedsięwzięciami

Członkowie personelu zarządzającego przedsięwzięciami w SKF odpowiadają za ogólne prowadzenie, koordynację, wdrażanie i realizację szczególnych przedsięwzięć – w tym za pilnowanie zgodności tychże ze strategią, zobowiązaniami i celami firmy.
SKF logo