Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Studenci

Gotowi wkroczyć do świata wielkich możliwości?

Jako organizacja, która umieszcza wiedzę na centralnym miejscu, SKF jest atrakcyjnym partnerem dla studentów poszukujących stażu, piszących pracę magisterską lub poszukujących uzupełnienia studiów. Mamy bliskie powiązania z centrami badawczymi i uniwersytetami w wielu krajach. Możemy wam zaoferować wiele różnorodnych możliwości - każda z nich jest pomyślana tak, aby uzupełnić wiedzę akademicką odpowiednią motywacją i doświadczeniem praktycznym.

Staże

Staż w SKF to doskonała okazja dla studentów do zapoznania się z naszą działalnością niejako z pierwszej reki. Uzyskasz wartościową wiedzę praktyczną oraz szansę uzupełnienia studiów w konkretny i ukierunkowany sposób, aktywnie wykorzystując swoją wiedzę w środowisku stymulującego i dynamicznego zespołu.

Praca magisterska

Ważnym elementem każdego programu edukacyjnego jest przygotowanie do życia po ukończeniu studiów. To, w jakim miejscu zdecydujesz się przygotować pracę magisterską, może określić całą twoją przyszłą karierę. W SKF priorytetem jest współpraca z instytucjami akademickimi i wymiana wiedzy i idei - zawsze szukamy okazji do poszerzania tego rodzaju powiązań.
SKF logo