Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Warunki ogólne

Ogólne warunki sprzedaży

Grupa SKF stosuje Ogólne Warunki Sprzedaży, które mają na celu uproszczenie negocjacji i racjonalizację obsługi umów oraz relacji związanych z zawieranymi umowami.

Dla każdego kraju Grupa SKF stosuje i udostępnia specyficzną dla tego kraju wersję Warunków. Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) towarów dostępne są poniżej.


Ogólne warunki udzielania wsparcia technicznego i porad

Wszelkie formy wsparcia technicznego i porad zapewnianych przez Grupę SKF, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej, podlegają Ogólnym Warunkom Sprzedaży (OWS) usług serwisowych, z którymi można się zapoznać klikając poniższe łącze.
SKF logo