Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Warunki i postanowienia

Uzyskując dostęp do i korzystając z niniejszej strony internetowej/aplikacji Grupy SKF, czyli firmy AB SKF lub którejkolwiek z jej filii („SKF”), użytkownik wyraża zgodę na poniższe warunki.

Zastrzeżenie gwarancyjne i ograniczenie odpowiedzialności
Pomimo dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić dokładność informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej/w niniejszej aplikacji, SKF dostarcza te informacje w stanie „TAK JAK JEST” oraz WYŁĄCZA WSZELKIE JAWNE ORAZ DOROZUMIANE GWARANCJE I RĘKOJMIE, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Użytkownik potwierdza, że użytkowanie niniejszej strony internetowej/aplikacji odbywa się na jego wyłączne ryzyko oraz że przyjmuje wszelką odpowiedzialność za koszty poniesione w związku z użytkowaniem strony/aplikacji, oraz że SKF nie odpowiada za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, przypadkowe, następcze ani pośrednie wynikające z dostępu do strony/aplikacji ani z wykorzystania informacji lub oprogramowania udostępnionych na niniejszej stronie internetowej/w niniejszej aplikacji.

Wyrażone na niniejszej stronie/w niniejszej aplikacji gwarancje i rękojmie dotyczące produktów i usług SKF nabywanych lub wykorzystywanych przez użytkownika są określone przez warunki uzgodnione w ramach umowy dotyczącej takiego produktu lub usługi.

Ponadto w przypadku stron/aplikacji nienależących do SKF, do których prowadzą odwołania lub hiperłącza ze strony/aplikacji SKF, firma SKF nie udziela żadnych gwarancji w zakresie dokładności ani wiarygodności informacji zamieszczonych na tych stronach/w tych aplikacjach ani nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone na nich/w nich materiały stworzone lub opublikowane przez inne podmioty. Ponadto SKF nie gwarantuje, że niniejsza strona internetowa/aplikacja i powiązane z nią inne strony/aplikacje są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Prawa autorskie
Prawa autorskie do niniejszej strony/aplikacji oraz do informacji i oprogramowania dostępnych za jej pośrednictwem są własnością SKF lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały objęte licencją będą opatrzone odwołaniem do licencjodawcy, który udzielił SKF prawa do użytkowania tych materiałów. Informacje i oprogramowanie dostępne na niniejszej stronie internetowej/w niniejszej aplikacji nie mogą być powielane, kopiowane, przegrywane, przekazywane, rozpowszechniane, zapisywane, modyfikowane, pobierane ani wykorzystywane w inny sposób do celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody SKF. Materiały te mogą być jednak powielane, zapisywane i pobierane bez pisemnej zgody SKF przez osoby fizyczne do użytku prywatnego. W żadnym wypadku te informacje lub oprogramowanie nie mogą być przekazywane osobom trzecim.


Niniejsza strona/aplikacja zawiera niektóre obrazy wykorzystane na licencji Shutterstock.com.

Znaki handlowe i patenty
Wszystkie znaki handlowe, nazwy marek i znaki firmowe wyświetlane na niniejszej stronie internetowej/w niniejszej aplikacji stanowią własność SKF lub jej licencjodawców i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody SKF. Wszelkie objęte licencją znaki towarowe publikowane na niniejszej stronie internetowej/w niniejszej aplikacji są opatrzone odwołaniem do licencjodawcy, który udzielił SKF prawa do korzystania z danego znaku towarowego. Dostęp do niniejszej strony internetowej/aplikacji nie oznacza udzielenia użytkownikowi licencji w zakresie jakichkolwiek patentów będących własnością firmy SKF lub wykorzystywanych przez nią w ramach licencji.

Zmiany
SKF zastrzega sobie prawo do wprowadzania w niniejszej stronie/aplikacji zmian i uzupełnień w dowolnym czasie.

SKF logo