Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Tłumiki

Produkty SKF

Tłumiki wychylenia łopaty w płaszczyźnie obrotu


Tłumiki wychylenia łopaty w płaszczyźnie obrotu są niezbędne w układach wirnika (zarówno głównego, jak i ogonowego) typu całkowicie przegubowego, opisanych we wcześniejszej sekcji. W branży wykorzystuje się szereg różnych technologii – wybór zależy od pożądanego stopnia tłumienia i wymaganego suwu (zakresu ruchu). Obecnie stosuje się technologie amortyzatora hydraulicznego ścinanego lub z otworem pełnym, lepkosprężyste (formowanego elastomeru silikonowego) oraz hybrydowe (układy tłumiące złożone z elementów elastomerowych i zarazem podzespołów hydraulicznych). Na układ tłumienia składają się elementy tłumiący oraz łączący ten pierwszy z układem wirnika. Tłumiki liniowe wykorzystują zwykle łożyska oczkowe – dla uzyskania dwuosiowej swobody ruchomego połączenia z łopatą albo z piastą wirnika. Stosowane łożyska oczkowe odpowiadają technologiom omówionym w sekcji poświęconej zespołowi cięgła nastawiania łopaty. Inne konfiguracje po prostu umożliwiają tłumikowi poślizg (ścinanie) pomiędzy dwoma połączeniami względnie ruchomymi, co przekłada się na stałe połączenie z elementem tłumiącym.

Należy pamiętać, że łożyska samosmarujące się znajdują zastosowanie zazwyczaj w punkcie mocowania między tłumikiem a statkiem powietrznym. W takich miejscach sprawdzają się łożyska samosmarujące się i zespoły łożyska oczkowego marki SKF.

Typowe rozwiązania

SKF wytwarza tłumiki lepkosprężyste z zastosowaniem wyłącznie elastomerów silikonowych zastrzeżonych na rzecz firmy SKF. Tłumiki te konfiguruje się na ogół dwojako: poprzez utworzenie tłumika liniowego (konfiguracji kasetowej) albo tłumika ścinanego (podkładki ścinanej), zależnie od układu wirnika.

Typowe ograniczenia rynkowe i preferencje klientów

Typ technologii stosowanej do tłumików wychylenia łopaty w płaszczyźnie obrotu zależy od budowy danego układu wirnika – każda technologia podlega pewnym ograniczeniom. W przypadku produktu marki SKF ograniczenie dotyczy możliwego stopnia tłumienia oraz maksymalnego suwu (ten czynnik odnosi się do wytrzymywanego przez elastomer naprężenia, i przy określonej długości suwu może przełożyć się na bardzo duży rozmiar tłumika).

Wnioski z doświadczeń i wzorce postępowania

Silikonowa mieszanka SKF jest w branży wyrobem wiodącym pod względem zapewnianego zakresu tłumienia. Jako takie, produkty SKF oferują w kwestii tłumienia pewien margines bezpieczeństwa w porównaniu z konkurencyjnymi wyrobami podobnej wielkości – albo umożliwiają klientom konstruowanie układów o mniejszych wymiarach, oszczędniejszych wagowo.

Skonstruowanie tłumika wymaga szeroko zakrojonych konsultacji z klientem, jako że wszelkie zmiany w jego sztywności spoczynkowej i dynamicznej wpływają na dynamikę i stabilność układu wirnika. Kwalifikacji tego rodzaju produktów pod względem osiągów i trwałości eksploatacyjnej dokonują zwykle inżynierowie SKF, niemniej w każdym przypadku konieczne są przeloty próbne, niezbędne dla potwierdzenia stateczności śmigłowca w każdych ekstremalnych warunkach.
SKF logo