Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Przekładnia pośrednia (IGB)

Produkty i typowe rozwiązania SKF

Opis układu
Przekładnia pośrednia przenosi moment obrotowy i zmienia kąt napędu między przekładnią główną a przekładnią ogonową.

Produkty i typowe rozwiązania SKF

Przekładnia pośrednia

Przekładnia pośrednia przenosi moment obrotowy i zmienia kąt napędu między przekładnią główną a przekładnią ogonową. W przekładni pośredniej na ogół każdy z wałów jest podpierany przez dwa łożyska walcowe i ustalające łożysko kulkowe skośne. Możliwe jest wszakże stosowanie także innych konfiguracji – na przykład układów wałów podpieranych przez łożyska stożkowe. Do zapewnienia precyzyjnego zazębienia i odpowiedniej sztywności układu wymagane jest napięcie wstępne.

Łożyska stożkowe mają na pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym stożkowe bieżnie, między którymi umieszczone są stożkowe wałeczki. Łożyska te są przeznaczone do przenoszenia obciążeń złożonych, tzn. jednocześnie występujących obciążeń promieniowych i osiowych. Linie rzutowania bieżni przecinają się w jednym punkcie na osi łożyska, co zapewnia optymalne toczenie i niskie tarcie. Zdolność łożysk stożkowych do przenoszenia obciążeń osiowych rośnie wraz ze wzrostem kąta działania łożyska.

Łożysko stożkowe jednorzędowe nastawia się zazwyczaj względem drugiego łożyska stożkowego. Łożyska stożkowe jednorzędowe są rozłączne, tzn. pierścień wewnętrzny ze złożeniem koszyka z wałeczkami (element wewnętrzny) może być montowany niezależnie od pierścienia zewnętrznego (elementu zewnętrznego). Poniżej opisano wybrane czynniki wpływające na parametry pracy i trwałość eksploatacyjną łożysk stożkowych SKF.
  1. Powierzchnia styku czoła wałeczka z obrzeżem prowadzącym
  2. Geometria i wykończenie powierzchni czół wałeczków i powierzchni obrzeża stykającej się z czołami wałeczków zostały zoptymalizowane w celu polepszenia procesu tworzenia się i utrzymywania filmu smarnego. Ogranicza to tarcie oraz ilość wydzielanego wskutek niego ciepła, a także zużycie obrzeża. W rezultacie łożyska skuteczniej zachowują napięcie wstępne i generują niższe poziomy hałasu
    podczas pracy.
  3. Profile bieżni
  4. Dla zwiększenia trwałości eksploatacyjnej w warunkach niewspółosiowości kątowej lub dużych obciążeń łożyska stożkowe SKF mają albo bieżnie wypukłe, albo specjalny profil wałeczków, co zapobiega występowaniu naprężeń szczytowych na końcach wałeczków. Profil zaprojektowano tak, by zoptymalizować rozkład obciążenia na długości wałeczka.
  5. Dokładność profilu i wielkość wałeczków
  6. Wałeczki stosowane w łożyskach stożkowych SKF są produkowane z zastosowaniem bardzo wąskich zakresów tolerancji wymiaru i kształtu. Wraz z dużą dokładnością wykonania zarysów bieżni bardzo wąskie zakresy tolerancji zapewniają uzyskiwanie optymalnego rozkładu obciążenia pomiędzy wałeczki, co z kolei przekłada się na obniżenie poziomów hałasu i drgań oraz na zwiększenie dokładności ustawienia napięcia wstępnego.
SKF logo