Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Certyfikaty i zatwierdzenia jakościowe

Firma SKF Aerospace ciągle doskonali jakość każdego elementu łańcucha dostaw, począwszy od sprzedaży aż do realizacji dostaw.

Niektóre z zatwierdzeń jakościowych uzyskanych przez SKF Aerospace:

  • ISO 9001 
  • NADCAP 
  • FAR 145 
  • OHSAS 18001
  • AS/EN 9100 
  • EASA PART 21G/145 
  • ISO 14001

Metoda Six Sigma

SKF Aerospace stosuje metodę zarządzania jakością Six Sigma w ramach systematycznego i uporządkowanego podejścia, którego celem jest osiągnięcie doskonałości we wszystkich nowych i istniejących procesach.

Dążenie do zdobycia pozycji preferowanego partnera biznesowego stanowi istotną część procesu ciągłego doskonalenia realizowanego w obrębie Grupy SKF.

Zrównoważony rozwój

SKF posiada globalny certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001.

SKF jest jednym z leaderów branży według oceny dokonywanej na podstawie Ekorozwojowych Wskaźników Dow Jones'a, we wszystkich ocenianych wymiarach:

ekonomicznym, środowiskowym i społecznym.

Grupa SKF

Różne Działy Grupy zdobyły certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001 lub ISO/TS 16949.

SKF logo