Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Smar plastyczny o niskim współczynniku tarcia do piast zintegrowanych

Zmniejszone tarcie przy zachowaniu wysokiej jakości pracy łożyska

Smar plastyczny o niskim współczynniku tarcia do piast zintegrowanych jest rozwiązaniem odpowiednim do praktycznie wszystkich piast zintegrowanych. Smar ten zmniejsza tarcie o około 9% bez wpływu na konstrukcję łożyska lub któregokolwiek innego elementu – dzięki temu jakość pracy łożyska nie jest zagrożona. Smar o niskim współczynniku tarcia do piast zintegrowanych przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 i poprawia ogólną sprawność pojazdu. W istocie smar zmniejsza pochłanianą ilość energii nawet o 9,5% w porównaniu ze standardowym smarem plastycznym.

Przy użyciu stworzonego przez SKF symulatora oddziaływania pojazdu na środowisko (Vehicle Environmental Performance Simulator – VEPS) i w oparciu o nowy europejski cykl jezdny (NEDC) obliczono, że w pojeździe wyposażonym w cztery piasty zintegrowane SKF wypełnione smarem plastycznym o niskim współczynniku tarcia emisja dwutlenku węgla jest zmniejszona o 0,15 g na kilometr. Przy założeniu rocznego przebiegu na poziomie 14 500 km przekłada się to na zmniejszenie emisji CO2 o 2,9 kg rocznie. Wyniki bazują na przypadku wzorcowym i mogą różnić się w zależności od samochodu.

Wśród najważniejszych korzyści eksploatacyjnych i środowiskowych można wyróżnić:
  • zwiększoną odporność na powstawanie fałszywych odcisków Brinella,
  • możliwość stosowania smaru do piast zintegrowanych wszystkich generacji,
  • możliwość stosowania smaru zarówno w nowych konstrukcjach, jak i w ramach modernizacji istniejących rozwiązań,
  • obniżenie emisji dwutlenku węgla,
  • zmniejszenie zużycia paliwa,
  • polepszenie ogólnej sprawności pojazdu.

Impact - economic, social and environmental

SKF logo