Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Chłodzenie przemysłowe

Ograniczanie zużycia energii w celu ograniczenia kosztów

To główny cel współczesnych producentów sprężarek chłodniczych i użytkowników końcowych. Cel ten, wraz z rosnącą świadomością środowiskową i coraz bardziej rygorystycznymi przepisami dotyczącymi czynników chłodniczych, stymulują innowacyjność w stopniu wcześniej niespotykanym. Jednakże, osiągnięcie tych celów wymaga zastosowania prawidłowej kombinacji narzędzi i technologii dla każdego typu sprężarki.

SKF może pomóc to osiągnąć

Bazując na wieloletnim doświadczeniu zdobytym podczas współpracy z producentami OEM wytwarzającymi sprężarki i użytkownikami końcowymi, SKF może zaoferować asortyment rozwiązań spełniających określone wymagania dotyczące wydajności sprężarek. 

Przykładowo, dla sprężarek dwuśrubowych możemy polecić optymalne łożyskowania i materiały odpowiednie dla zastosowanych czynników chłodniczych i środków smarnych. Możemy pomóc w modernizacji sprężarek tłokowych oferując rozwiązania kompensujące wysokie temperatury występujące w tych sprężarkach. Możemy również pomóc producentom OEM zrezygnować z tradycyjnie skomplikowanych konstrukcji sprężarek odśrodkowych na rzecz konstrukcji sprężarek, w których wyeliminowano użycie oleju jako środka smarnego.

Typy sprężarek

SKF logo