Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska dla sprężarek gazu kwaśnego

SKF modernizuje sprężarkę i zapewnia rafinerii oszczędności wynoszące 15 000 000 €

Wyzwanie
Kanadyjska rafineria przerabiająca ropę wydobywaną z piasków roponośnych borykała się z częstymi awariami łożysk zamontowanych w olejowej sprężarce śrubowej. Urządzenie sprężało gaz resztkowy z procesu destylacji próżniowej, pochodzący z bardzo dużej wieży próżniowej, w procesie zapobiegającym spalaniu gazu kwaśnego (H2S), który występował w stężeniu 30-40%.

Oprócz wystawienia na działanie gazów agresywnych, sprężarka, mająca krytyczne znaczenie dla procesu produkcji, musiała wytrzymywać trudy pracy ciągłej. W sytuacji braku rezerwowej sprężarki, czas pracy bezawaryjnej (MTBF) odnotowany w przypadku sprężarki, wynoszący mniej niż sześć miesięcy, był nie do zaakceptowania.

Rozwiązanie stworzone przez SKF
Firma SKF współpracowała z rafinerią w celu skonstruowania specjalnego rozwiązania łożyska składającego się z pierścieni wykonanych z wysokoazotowej stali nierdzewnej, ceramicznych elementów tocznych i koszyków mosiężnych poddanych obróbce skrawaniem. Firma SKF pomogła brygadzie odpowiedzialnej za konserwację urządzeń w rafinerii zainstalować łożyska w sprężarce.

Wynik
Rozwiązanie łożyska opracowane przez SKF, jak dotychczas sześciokrotnie zwiększyło trwałość eksploatacyjną sprężarki, wydłużając czas jej bezawaryjnej pracy (MTBF) z 3,800 godzin do ponad 23,000 godzin.

To zwiększenie trwałości eksploatacyjnej zwiększyło również niezawodność i dostępność procesu rafinacji, znacznie ograniczając emisję dwutlenku siarki (SO2) powodowaną przez spalanie gazu resztkowego. Obecnie, sprężarka ciągle pracuje, a rafineria twierdzi, że łączna korzyść finansowa uzyskana dzięki wydłużeniu okresu eksploatacji sprężarki wynosi ponad 15 milionów €!

SKF logo