Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Koszyki łożysk wykonane z polieteroeteroketonu (PEEK) dla chłodniczych sprężarek śrubowych

Koszyki łożysk wykonane z polieteroeteroketonu (PEEK) oferowane przez SKF zwiększają prędkość roboczą chłodniczych sprężarek śrubowych o 17%

Koszyki łożysk wykonane z polieteroeteroketonu (PEEK)
Wyzwanie
Wiodący północnoamerykański producent chłodniczych systemów transportowych potrzebował rozwiązania poprawiającego parametry pracy łożyska dla nowej konstrukcji sprężarki śrubowej. Zakres zastosowań miał obejmować chłodnicze rozwiązania transportowe i rozwiązania dla autobusowych układów klimatyzacji.

Maksymalna prędkość obrotowa łożyska (lub wirnika) stosowanego w poprzedniej konstrukcji sprężarki wynosiła 12,000 obr/min. Przy takiej prędkości, koszyki łożysk tłoczone z blachy mosiężnej sprawdzały się całkiem dobrze. Chcąc rozszerzyć ten zakres eksploatacyjny, firma zwróciła się po pomoc do SKF.

Rozwiązanie 
Inżynierowie SKF współpracowali ściśle z producentem sprężarek, rozważając możliwość zastosowania kilku nowych materiałów na koszyki łożyska. Zastanawiano się nad zastosowaniem koszyka z tłoczonej blachy stalowej, koszyka masywnego stalowego i koszyka mosiężnego. Żaden z nich nie mógł wytrzymać podwyższonych prędkości obrotowych. 

Rozszerzony zakres eksploatacyjny uzyskano poprzez zmianę materiału i konstrukcji koszyka. Rozszerzenie zakresu eksploatacyjnego wiąże się z obniżeniem lepkości bazowego środka smarnego, podwyższeniem temperatury roboczej i podwyższeniem prędkości
obrotowej łożyska. Ostatecznie, jako materiał koszyka wybrano formowany polieteroeteroketon (PEEK) wzmocniony włóknem szklanym.

Formowany materiał pomógł zminimalizować koszty, lecz wymagał większej ilości miejsca niż oryginalny koszyk tłoczony z blachy mosiężnej. Firma SKF zaradziła temu stosując dziewięć kulek łożyska zamiast dziesięciu. Zazwyczaj, takie rozwiązanie zmniejszyłoby nominalną nośność łożyska o 10 %, lecz SKF udało się temu zapobiec poprzez zastosowanie zoptymalizowanej stali po obróbce cieplnej i poprawę wykończenia powierzchni kulek i bieżni łożyska. 

Wynik
Maksymalna temperatura łożyska wzrosła
do 148.9 °C (300 °F). Maksymalna prędkość obrotowa łożyska (lub wirnika) wzrosła z 12,000 do 14,000 obr/min, co stanowi 17 % wzrost prędkości. Korzyści uzyskane dzięki rozszerzeniu zakresu eksploatacyjnego przewyższyły koszty związane ze wzrostem ceny jednostkowej łożyska.
SKF logo