Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Koszty

Czynniki pogorszenia parametrów pracy i wzrostu kosztów

Czynniki pogorszenia parametrów pracy i wzrostu kosztów

Redukcja kosztów pozostaje najbardziej palącą potrzebą producentów żywności i napojów, występującą w całym łańcuchu dostaw. Przedkładanie oszczędności nad jakość i osiągi robocze przy wymianie kluczowych elementów, takich jak łożyska i uszczelnienia, może jednak w istocie zwiększać koszty utrzymania ruchu i eksploatacji. Niepożądanymi tego konsekwencjami mogą być skrócone średnie czasy bezawaryjnej pracy (MTBF) i nieplanowane przestoje, zaliczające się do najsilniejszych czynników wzrostu ponoszonych kosztów.

A gdyby tak zmienić nastawienie i dobierać elementy na podstawie ich wkładu w osiągi, bezpieczeństwo i faktyczne łączne koszty posiadania?

Korzystając z technologii łożyskowania eliminujących potrzebę dosmarowywania, możesz zaoszczędzić na zużyciu środków smarnych i robociźnie oraz ograniczyć niebezpieczeństwo nieplanowanego przestoju.


Usterka węzła uszczelniającego może mieć bardzo poważne konsekwencje dla realizowanych procesów oraz bezpieczeństwa produkowanych wyrobów. Czas i szybkość wymiany cechujące rozwiązania dostosowane do określonych potrzeb Twoich zastosowań mogą przyczynić się do obniżenia ponoszonych przez Ciebie kosztów utrzymania ruchu i ograniczenia niebezpieczeństwa nieplanowanych przestojów.
SKF logo