Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zrównoważony rozwój

Cele zrównoważonego rozwoju dopasowane do kosztów, wydajności oraz bezpieczeństwa żywności

Cele zrównoważonego rozwoju dopasowane do kosztów, wydajności oraz bezpieczeństwa żywności

Skoro o wizerunku marki w rosnącej mierze decyduje prowadzenie zrównoważonej działalności, nie wolno przeoczyć ponoszonych kosztów związanych z ochroną środowiska – nakładów na zużycie energii i wody oraz usuwanie, utylizację i składowanie odpadów.

A gdyby tak móc, dołożywszy już wszelkich starań z myślą o zrealizowaniu przyjętych celów, dowieść osiągnięcia dalszych korzyści na polu ochrony środowiska poprzez poprawę niezawodności i bezpieczeństwa żywności?

Unowocześnienia o technologie łożyskowania eliminujące potrzebę dosmarowywania pozwolą Ci dokumentować oszczędności płynące ze zmniejszenia zużycia środków smarnych i częstotliwości wymiany elementów – oraz powiązaną redukcję emisji dwutlenku węgla – a także z ograniczenia niebezpieczeństwa zanieczyszczania ścieków smarem plastycznym wypłukiwanym z łożysk podczas mycia maszyn.


Możesz przenieść nacisk z utylizacji na prewencję, wdrażając rozwiązania z zakresu łożyskowania oszczędne pod względem zużycia wody i niewymagające dosmarowywania.


Niezawodność_ Zrównoważony rozwój
Jednym ze sposobów na obniżenie ponoszonych kosztów zużycia energii i usuwania odpadów jest poprawa niezawodności sprzętu. Dla osiągnięcia tego celu zasadnicze znaczenie ma ustanowienie i egzekwowanie właściwej strategii utrzymania ruchu. Poznaj sposoby, jakimi zbliżysz się ku docelowym poziomom ogólnej wydajności wykorzystania sprzętu.
SKF logo