Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

System smarowania suchego SKF do przenośników

Zmniejszenie ilości odpadów, poprawa bezpieczeństwa, przeciwdziałanie przestojom i ograniczenie wymogów w zakresie utrzymania ruchu w przemyśle spożywczym

Smarowanie suche SKF w przenośnikach
System smarowania suchego SKF do przenośników wykorzystywanych w przemyśle spożywczym to elastyczne i w pełni zautomatyzowane rozwiązanie, które nanosi na łańcuchy i prowadnice przenośników niewielkie ilości substancji SKF Dry Film Lubricant – środka tworzącego suchy film smarny (o poświadczonej przez NSF zgodności z wymaganiami dla kategorii H1, znajdującej zastosowanie w przypadku sporadycznego kontaktu z żywnością). 
Ten skuteczny, sprawdzony system smarowania suchego umożliwia zakładom produkcji żywności i napojów:
  • redukcję ponoszonych kosztów i zmniejszenie zużycia wody poprzez wyeliminowanie dużych ilości wody i rozpuszczalnych środków smarnych;
  • poprawę bezpieczeństwa operatorów wskutek ograniczenia niebezpieczeństwa poślizgnięcia;
  • dbanie o wysoką jakość opakowań za sprawą eliminowania wilgoci;
  • zwiększenie wydajności linii produkcyjnych dzięki przeciwdziałaniu przestojom i nieplanowanym przerwom w produkcji;
  • obniżenie kosztów czyszczenia.

Typowe zastosowania w produkcji żywności i napojów

Łańcuchowe przenośniki płytkowe z tworzyw sztucznych wykorzystywane do transportowania pakietów butelek PET, kartonów lub puszek

Impact - economic, social and environmental

SKF logo