Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zindywidualizowane rozwiązania z zakresu uszczelnienia jako standard – Złącza obrotowe

Elastyczne rozwiązanie na najpilniejsze potrzeby modernizacji

Uszczelnienie R1U
Uszczelnienie R1U

SKF R1U do złączy obrotowych napełniarek to bezsprężynowe obrotowe uszczelnienie wargowe o elastycznej, niskotarciowej budowie wargi, zapewniającej jej poprawne prowadzenie nawet pomimo ewentualnych niewspółśrodkowości.

  • wysoka skuteczność uszczelnienia – niezawodne działanie w kontakcie z różnymi przetwarzanymi napojami i żywnością
  • prosty montaż w ramach modernizacji – możliwość dostosowania do każdego rodzaju oprawy
  • zgodność z przepisami bezpieczeństwa żywności – właściwy gatunek materiału

Technologiczne unowocześnienie zdolne obniżyć ponoszone koszty i wymaganą częstotliwość utrzymania ruchu

Uszczelnienie R2U
Uszczelnienie R2U

SKF R2U do złączy obrotowych napełniarek to niskotarciowe obrotowe uszczelnienie wargowe. Znakomicie sprawdza się ono w zastosowaniach, gdzie występują wymagające obroty i temperatury, w przypadku innych rozwiązań rodzące potrzebę częstych i kosztownych wymian.

  • ograniczenie potrzeb w zakresie wymiany elementów mechanicznych – obniżenie ponoszonych kosztów utrzymania ruchu i znaczące oszczędności na zasobach w kontekście montażu i demontażu
  • niezawodne działanie nawet przy dużych prędkościach i wysokich temperaturach oraz w warunkach niedostatecznego nasmarowania

Zastosowanie tego uszczelnienia w istniejącym już układzie wymaga dokonania modyfikacji mechanicznych. Skontaktuj się w tej sprawie ze swoim partnerem handlowym lub dystrybutorem SKF.

SKF logo