Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Technologia łożysk Solid Oil z opcją przystosowania do wymogów przemysłu spożywczego

Łożysko Solid Oil z opcją przystosowania do wymogów przemysłu spożywczego
Solid Oil to nasycona olejem smarowym polimerowa matryca, która całkowicie wypełnia wolną przestrzeń wewnątrz łożyska oraz hermetyzuje koszyk i elementy toczne. Wypełnienie Solid Oil zawiera olej smarowy w ilości dwu- do czterokrotnie większej niż w przypadku równoważnych uszczelnionych łożysk napełnianych smarem plastycznym. Poniżej omówiono wybrane zalety rozwiązania.

Nie jest konieczne dosmarowywanie.
• Gwarantowana niezawodność: wyeliminowane zostaje zjawisko „oddychania” łożyska, powodowanego nagłymi zmianami temperatury,
a niebezpieczeństwo korozji ograniczone.
• Skuteczne przeciwdziałanie wnikaniu zanieczyszczeń oraz odporność na działanie większości środków chemicznych wykorzystywanych do zmywania urządzeń – bez
emulgowania.
• Rozwiązanie jest bezpieczne dla żywności:
wycieki i związane z nimi niebezpieczeństwo zanieczyszczenia żywności zostają wyeliminowane za sprawą odporności wypełnienia Solid Oil na duże
siły odśrodkowe.
Jedna z odmian cechuje się poświadczoną przez NSF zgodnością z wymaganiami dla kategorii H1, znajdującej zastosowanie w przypadku sporadycznego kontaktu z żywnością (w zakresie temperatur dochodzących do
–20°C).
• Ograniczenie przestojów i strat produkcyjnych.
• Sprawdza się w miejscach trudno dostępnych, gdzie wymiana smaru jest kłopotliwa. 
SKF logo