Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska kulkowe zwykłe jednorzędowe dla bębnów suszarek bębnowych

Poprawa sprawności suszarek bębnowych nastąpiła w wyniku zwiększonej uwagi przywiązywanej do zagadnień zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Sprawność suszarki określa „współczynnik energetyczny”, który liczbę kilogramów wysuszonej odzieży przypadającej na jedną kilowatogodzinę zużytej energii elektrycznej. Zasada działania suszarki to obrotowy bęben (50/100 obr./min.) przez który nad suszoną odzieżą przepływa strumień ogrzanego powietrza. Istnieją dwa typy suszarek w różny sposób pobierające energię dla ogrzania powietrza:

  • suszarki elektryczne są wyposażone w elementy grzejne
  • suszarki gazowe wykorzystują palnik gazowy

Oba typy suszarek podlegają wymaganiom cichej pracy i wysokiej sprawności, ponadto oczekuje się również długiego okresu eksploatacji. Mały silnik elektryczny (zazwyczaj jednofazowy silnik indukcyjny) napędza bęben, natomiast wentylator wywołuje przepływ gorącego powietrza poprzez suszoną odzież.


Kompletne rozwiązanie

SKF może dostarczyć łożysk wspierających wał małego silnika elektrycznego napędzającego bęben oraz łożysk do wału wentylatora.
SKF logo