Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska hybrydowe SKF do wysokoobrotowych silników elektrycznych

Hybryda

SKF oferuje wybór smarowanych smarem plastycznym łożysk kulkowych zwykłych jednorzędowych z kulkami ceramicznymi, które sprawdzają się zwłaszcza w:

  • silnikach napędzanych turbinami powietrznymi,
  • silnikach elektrycznych,
  • silnikach pneumatycznych.

Łożyska hybrydowe są wyposażone w pierścienie ze stali węglowo-chromowejelementy toczne wykonane z azotku krzemu specjalnego gatunku. Azotek krzemu jest materiałem ceramicznym wytwarzanym jako kompakt proszkowy w procesie przebiegającym w warunkach wysokiej temperatury (około +1800°C) i wysokiego ciśnienia (około 200 MPa). W opracowanym przez SKF procesie powstaje lity, pozbawiony porów materiał ceramiczny o dużej odporności na obciążenia dynamiczne.

Ten asortyment łożysk hybrydowych stanowi zamiennik wobec konwencjonalnych, wykonanych w całości ze stali i smarowanych smarem plastycznym łożysk przeznaczonych do wysokoobrotowych silników elektrycznych.

Wydłużenie okresu eksploatacji jest w przypadku łożysk hybrydowych możliwe za sprawą:

  • zwiększonej trwałości smaru,
  • dobrych osiągów w strumieniach powietrza i w warunkach kondensacji wilgoci,
  • dużej odporności na zużycie w warunkach zanieczyszczenia cząstkami (piaskiem, pigmentami, materiałami ściernymi, stalą, tlenkami żelaza itp.),
  • odporności na wpływ prądu elektrycznego.

Siły odśrodkowe w łożyskach

Łożyska hybrydowe SKF często sprawdzają się przy prędkościach większych niż standardowe prędkości znamionowe dla smarowanych smarem plastycznym standardowych łożysk kulkowych zwykłych opisanych w katalogu ogólnym SKF. Wynika to z mniejszej gęstości azotku krzemu w porównaniu ze stalą. Siła odśrodkowa oddziałująca w łożysku na kulkę ceramiczną stanowi 40% siły, jaka przy takiej samej prędkości oddziałuje na kulkę stalową. Większe obciążenia powodowane siłami odśrodkowymi przekładają się na występowanie w łożyskach wyższych temperatur.
SKF logo