Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska INSOCOAT

Elektryczne prądy błądzące mogą powodować awarie wentylatorów

W wentylatorach o zmiennej prędkości wykorzystujących przetwornice częstotliwości prądy błądzące często przepływają przez łożyska. Uszkodzenia mogą być poważne, a w rezultacie mogą prowadzić do przedwczesnych uszkodzeń łożysk i awarii wentylatora.

INSOCOAT

Zapobiegnij uszkodzeniom łożysk wywołanym przeskokiem iskry w silnikach elektrycznych i generatorach

Łożyska z powłoką INSOCOAT
Wiele spośród awarii łożysk w silnikach elektrycznych i generatorach jest spowodowanych przeskokiem iskry – przepływem prądu elektrycznego przez stykające się ze sobą elementy łożyska, w tym oprawę, pierścień zewnętrzny, elementy toczne, pierścień wewnętrzny i wał. 

Uszkodzenie spowodowane przeskokiem iskry, nawet jeśli nie zawsze łatwe do wykrycia, może mieć znaczące konsekwencje. Zerodowane lub uszkodzone kulki, miejscowe nadtopienie bieżni i zniszczenie smaru może prowadzić do zwiększenia drgań i hałasu, co z kolei prowadzi do skrócenia okresu eksploatacji łożyska, nieplanowanych przerw w pracy i kosztownych wyłączeń z ruchu. INSOCOAT to specjalna powłoka nanoszona na wewnętrzny i zewnętrzny pierścień łożyska, zapobiegająca uszkodzeniom powodowanym przeskokami iskry.

Technologia pokryć zapewniająca wyjątkową ochronę

Łożyska INSOCOAT to łożyska izolowane, które mogą być instalowane zamiast łożysk nieizolowanych w ramach modernizacji maszyn i urządzeń. Stosując technologię napylania plazmowego, można pokryć zewnętrzną stronę współpracujących powierzchni cienką warstewką tlenku aluminium. Ta wyjątkowo spójna, cienka powłoka o równomiernej grubości jest poddawana dalszej obróbce, dzięki czemu staje się praktycznie nieprzepuszczalna. Przy grubości jedynie 100 mikrometrów łożysko może wytrzymać napięcie do 1000 V.

Łożyska INSOCOAT są odporne na zużycie, a sposób obchodzenia się z nimi jest taki sam jak w przypadku zwykłych łożysk nieizolowanych. Są one zarazem na tyle nieprzepuszczalne, że zachowują swoje własności izolacyjne także w warunkach wilgoci, dodatkowo chroniąc stalowe podłoże przed korozją. Izolacja toleruje przepływ ciepła i nie jest uszkadzana przez środki smarne.
SKF logo