Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Analiza przyczyn źródłowych w przemyśle spożywczym

Analiza przyczyn źródłowych w produkcji żywności i napojów
Analiza przyczyn źródłowych (RCA, root cause analysis) w przemyśle spożywczym jest procesem badania awarii produkcyjnych pozwalającym rozpoznawać zdarzenia stojące za awariami maszyn i wykorzystującym te informacje do wskazywania właściwych działań mających zapobiec przyszłym awariom.

Po zbadaniu trzech głównych typów przyczyn awarii – fizycznych lub technicznych oraz błędów ludzkich wynikających z zaniedbań; związanych z systemami organizacyjnymi, procedurami operacyjnymi i podejmowaniem decyzji – SKF przedstawia, raport z badania awarii produkcyjnych, omawiający przyczyny i skutki awarii wraz ze szczegółowym planem działań zapobiegających nawracaniu problemów i obejmującym korzystną wydajnościowo modernizację technologii maszyn do przetwórstwa żywności i napojów.
SKF logo