Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Usługi SKF modernizacji wentylatorów

Czy cele produkcyjne zmuszają twoje wentylatory do pracy na granicy awarii?

Aby osiągnąć nowe, ambitne cele produkcyjne, w wielu gałęziach przemysłu zmusza się sprzęt do pracy w pobliżu dopuszczalnej granicy parametrów eksploatacyjnych – dotyczy to także wentylatorów i dmuchaw. Lecz wyższa prędkość obrotowa oznacza wyższe temperatury pracy, a zatem więcej awarii łożysk wentylatorów, co pociąga za sobą kosztowne przestoje związane z naprawami oraz utratę zdolności produkcyjnej.

Pozbądź się problemów z niezawodnością dzięki usługom modernizacji wentylatorów świadczonym przez SKF

W celu poprawy osiągów wentylatorów przy zmniejszeniu nakładów na utrzymanie ruchu i skróceniu przestojów, usługi SKF unowocześniania wentylatorów i dmuchaw rozwiązują problemy związane z wydzielaniem ciepła przez przemysłowe wentylatory i dmuchawy, zarówno smarowane smarem plastycznym, jak i olejem.

Rozwiązania dla wentylatorów zmieniają się w zależności od potrzeb i celów ustalanych przez operatorów poszczególnych zakładów, lecz zazwyczaj zawierają one połączenie łożysk wahliwych, zaawansowanych dzielonych opraw,
automatycznych układów smarowania oraz usług utrzymania ruchu i zapewnienia niezawodności. Niezależnie od wygody wynikającej ze współpracy z pojedynczym dostawcą, klienci mogą uniknąć zasadniczych wydatków związanych z wymianą wentylatorów i dmuchaw, które mają zbyt słabe parametry. Korzyści są następujące:
  • Zwiększona niezawodność i czas sprawności
  • Dłuższa trwałość eksploatacyjna łożyska i uszczelnienia
  • Zmniejszony poziom drgań
  • Niższa temperatura pracy
  • Niższe koszty obsługi i napraw
  • Dłuższa trwałość środka smarnego
  • Niższe zużycie energii
SKF logo