Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Analiza przyczyn źródłowych (RCA) realizowana przez SKF

Analiza przyczyn źródłowych realizowana przez SKF
Analiza przyczyn źródłowych (Root Cause Analysis - RCA) jest systematycznym badaniem mającym na celu identyfikację prawdziwych przyczyn występującego problemu i działań, jakie należy podjąć dla ich wyeliminowania. W celu rozwiązania powtarzających się problemów z układem napędu i zapobieganiu ich skutkom, SKF stosuje ścisłą procedurę i metodologię RCA, która obejmuje:
  • identyfikację problemu
  • wyodrębnienie i analizę problemu
  • określenie przyczyn źródłowych
  • określenie i wdrożenie działań niezbędnych dla wyeliminowania przyczyn źródłowych
  • ocena, czy działania naprawcze zapobiegły ponownemu występowaniu problemu
SKF logo