Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Smarowanie i uszczelnienia

Minimalizacja wpływu tarcia

Ciepło wytwarzane na skutek tarcia stanowi stałe zagrożenie pogarszające dokładność produkcji i skracające czas cyklu życia obrabiarki. SKF oferuje asortyment rozwiązań z zakresu smarowania i uszczelniania w celu zminimalizowania potencjalnie szkodliwego wpływu ciepła.

Oferta tych rozwiązań obejmuje zindywidualizowane systemy centralnego smarowania oraz automatyczne, wielopunktowe systemy smarowania dla napędów, łożysk i wyposażenia pomocniczego. SKF również współpracuje z klientami w celu optymalnego dostosowania konstrukcji układu smarowania i rodzaju środka smarnego do danego zastosowania. To samo dotyczy konstrukcji uszczelnień SKF, które obejmują uszczelnienia z kauczuku lub tworzywa sztucznego, uszczelnienia obrotowe i hydrauliczne, dostępne w konstrukcjach standardowych lub zindywidualizowanych.

Połączone zastosowanie rozwiązań SKF z zakresu smarowania i uszczelniania może pomóc wyeliminować ryzyko przesmarowania lub niedosmarowania, zabezpieczyć przed zanieczyszczeniami i ostatecznie, obniżyć koszty konserwacji i koszty eksploatacyjne.
SKF logo