Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Maszyny pomocnicze

Maszyny pomocnicze
Przestrzeganie odpowiednich wzorców w zakresie utrzymania ruchu i stosowanie właściwych narzędzi pozwala nie tylko na znaczne wydłużenie okresu eksploatacji łożysk, ale i na polepszenie osiągów i zwiększenie dostępności pokładowych maszyn pomocniczych.

Montaż

Montaż należy do krytycznych etapów cyklu życia łożyska. Jeżeli łożysko nie zostaje zamontowane właściwie, z wykorzystaniem poprawnych metod i odpowiednich narzędzi, jego okres eksploatacji może ulec skróceniu. W zależności od zastosowania, prawidłowe i wydajne zamontowanie łożyska może wymagać posłużenia się metodami mechanicznymi, cieplnymi lub hydraulicznymi. Wybór techniki montażu najodpowiedniejszej do szczególnego zastosowania przekłada się na zwiększenie trwałości eksploatacyjnej łożyska oraz na ograniczenie kosztów wynikających z jego ewentualnego przedwczesnego uszkodzenia i potencjalnej awarii całej maszyny, w której łożysko pracuje.

Smarowanie

Prawidłowe smarowanie łożysk ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania ich znamionowej trwałości eksploatacyjnej. Istotne jest dobranie smaru odpowiedniego do przeznaczenia oraz zastosowanie go we właściwej ilości przed rozpoczęciem eksploatacji łożyska. Dla uzyskania optymalnych osiągów i maksymalnej trwałości łożyska niezbędne jest także doprowadzanie odpowiedniego smaru we właściwej ilości i właściwych odstępach czasu w toku eksploatacji. Ciągłe dosmarowywanie może odbywać się z wykorzystaniem smarownic automatycznych, które zapewniają dopływ smaru odpowiedniejszy, bardziej równomierny i skuteczniej chroniony przed zanieczyszczeniami niż metody dosmarowywania ręcznego.

Ustawianie współosiowości

Po zamontowaniu łożyska w maszynie – np. w podłączonym do pompy silniku – konieczne jest ustawienie jej współosiowości. Nieprawidłowe wyosiowanie grozi poddawaniem łożyska dodatkowym obciążeniom, tarciu i drganiom, wynikającym z niewspółosiowości. Czynniki te przyspieszają zużycie i skracają okres eksploatacji zarówno samego łożyska, jak i innych elementów maszyny. Zwiększone tarcie i drgania przekładają się ponadto na wzrost zużycia energii oraz niebezpieczeństwo przedwczesnej awarii.

Podstawowe monitorowanie stanu maszyn

W toku eksploatacji ważne jest regularne kontrolowanie stanu łożyska w drodze pomiarów związanych z podstawowym monitorowaniem stanu maszyny. Regularne przeprowadzanie kontroli pozwala na wykrywanie potencjalnych problemów oraz wspiera przeciwdziałanie nieprzewidzianym awariom maszyn. Procesy planowego utrzymania ruchu maszyn mogą zostać dostosowane do harmonogramu produkcji, co skutkuje poprawą zdolności produkcyjnej i wydajności zakładu.

Demontaż

Każde łożysko w pewnym momencie osiąga kres swojej trwałości eksploatacyjnej i musi zostać wymienione. Stosowanie odpowiednich metod demontażu i właściwych narzędzi zapobiega uszkadzaniu innych elementów maszyn, takich jak wał i oprawa, wiążącemu się z pogorszeniem – już na wstępie – trwałości eksploatacyjnej łożyska zamiennego. Niewłaściwe techniki demontażu mogą poza tym stwarzać zagrożenia dla personelu odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu.

Asortyment produktów i rozwiązań SKF Marine przeznaczony do maszyn pomocniczych: 
SKF logo