Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy online SKF Marine do układów o krytycznym znaczeniu

Systemy online SKF Multilog serii IMx – przyspieszenie gromadzenia danych i poprawa bezpieczeństwa za sprawą rozwiązań sieciowych

Rozwiązania SKF z zakresu monitorowania stanu pozwalają armatorom planować utrzymanie ruchu z dużym wyprzedzeniem – i koncentrować zasoby zawsze tam, gdzie są one najbardziej potrzebne. Stan maszyn jest wizualizowany na pokładzie jednostki oraz prezentowany zbiorczo w indywidualizowanych sprawozdaniach, udostępnianych pokładowym załogom i zespołom pracującym na lądzie. Świadczone przez SKF usługi monitorowania zdalnego wykorzystują technologię serwera SKF One Global Cloud, która zapewnia łatwy dostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie przez całą dobę każdego dnia tygodnia.

Systemy online SKF Multilog serii IMx-S to opłacalne rozwiązania o dużych możliwościach przeznaczone do monitorowania stanu w różnych zastosowaniach. W połączeniu z oprogramowaniem SKF systemy online SKF Multilog stanowią kompletne rozwiązanie z zakresu wczesnego wykrywania usterek i przeciwdziałania ich występowaniu, zautomatyzowanego wsparcia w korygowaniu warunków zaistniałych i bliskich zaistnienia oraz zaawansowanego utrzymania ruchu uzależnionego od stanu faktycznego, pozwalające na podnoszenie dostępności, parametrów użytkowych i niezawodności urządzeń.

Asortyment systemów online SKF Multilog serii IMx obejmuje szeroką gamę rozwiązań sprzętowych, zróżnicowanych pod względem liczby wejść stałoprądowych oraz dynamicznych: najprostsze są w ofercie wersje ośmiokanałowe. Najświeższym członkiem rodziny jest system online SKF Microlog IMx-8.

Najważniejsze cechy systemu online SKF Microlog IMx-8:
 • 8 wejść analogowych i 2 wejścia cyfrowe
 • pomiary prawdziwie synchroniczne we wszystkich kanałach, programowalne w odniesieniu do maksymalnie ośmiu kanałów analogowych
 • bramkowanie wieloparametrowe
 • złącze komunikacyjne MODBUS (RS-485 oraz Ethernet)
 • szereg filtrów obwiedni przyspieszenia
 • adaptacyjne poziomy alarmowe
 • bufor pamięci podnoszący parametry użytkowe w sytuacjach awarii łączności oraz niskiej jakości sygnału (brak strat informacji)
 • 3 przekaźniki wyjściowe (jeden dla awarii systemu, rozwierny) i 2 przekaźniki ogólnego przeznaczenia
 • współpraca z oprogramowaniem SKF do monitorowania stanu (Observer)
 • łączność z serwerem SKF One Global Cloud
 • montaż na szynie DIN lub ścienny, także w istniejącej szafie sprzętowej
Każdy system online SKF Multilog gromadzi dane nieprzerwanie (przez całą dobę każdego dnia tygodnia), z trwale zainstalowanych czujników, i przesyła je do komputera-hosta z oprogramowaniem SKF do monitorowania stanu.

Wyszkoleni specjaliści SKF Marine o poświadczonych kwalifikacjach dbają o kwestie budowy systemu i zapewniają wszelką dokumentację potrzebną klientom do przeprowadzenia instalacji samodzielnie lub zlecenia jej stronie trzeciej.

SKF Marine sprawuje nadzór i odpowiada za przekazanie systemu do eksploatacji.

Elastyczne urządzenia SKF do pozyskiwania danych online są zdolne pobierać informacje z dowolnego czujnika o standardowym zakresie napięcia wyjściowego albo komunikującego się w standardzie MODBUS.

Nasz zespół obsługujący branżę okrętową z przyjemnością pomoże Ci znaleźć optymalne rozwiązanie, dostosowane do Twoich szczególnych potrzeb.
SKF logo