Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania SKF Marine z zakresu monitorowania stanu

SKF Marine Condition Monitoring Kit oraz SKF Marine Condition Monitoring Route Kit – optymalizacja realizowanych operacji okrętowych

SKF Marine Condition Monitoring Kit
Czas sprawności statków zależny jest od dostępności pokładowej maszynerii. Możliwe, że dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej ważne jest znajdowanie sposobów na ocenę stanu maszyn pomocniczych niewymagającą demontowania sprzętu. Dzięki zestawom SKF do monitorowania stanu maszyn okrętowych oraz tras jednostek – SKF Marine Condition Monitoring Kit i SKF Marine Condition Monitoring Route Kit – możesz wykonać pewny i niekosztowny krok w kierunku utrzymania ruchu uzależnionego od stanu faktycznego, a tym samym zoptymalizować funkcjonowanie swojego statku.

Zalety:
 • wsparcie w maksymalizacji dostępności maszyn o krytycznym znaczeniu i pomocniczych
 • uproszczenie i obniżenie kosztów utrzymania ruchu
 • wczesne ostrzeganie o potencjalnych problemach
 • łatwość konfiguracji, użytkowania oraz interpretacji
SKF Marine Condition Monitoring Kit

Za sprawą SKF Marine Condition Monitoring Kit – zestawu SKF do monitorowania stanu maszyn okrętowych – nawet nieprzeszkolony użytkownik może poprawnie interpretować wyniki pomiarów drgań i lokalizować w maszynach źródła usterek.

Wchodzące w jego skład specjalne oprogramowanie okrętowe zostało skonfigurowane wstępnie pod kątem przekształcania gromadzonych danych pomiarowych w łatwo zrozumiałe, opatrywane oznaczeniami barwnymi wskazania. Przekłada się to na błyskawiczne badanie stanu zasobów, stwarzające klientom rzetelne podstawy do podejmowania decyzji o dokonywaniu napraw; dane mogą być też przesyłane SKF do celów dalszej analizy.

Kompletny zestaw:
 • SKF Microlog GX 75
 • biblioteka zestawu SKF do monitorowania stanu maszyn okrętowych
 • śruby dwustronne
 • wysokiej jakości instrukcje robocze dotyczące konfigurowania i obsługi systemu
 • gotowe nalepki
 • pakiet oprogramowania SKF do monitorowania stanu na potrzeby sprawozdawczości i wykrywania trendów
SKF Marine Condition Monitoring Route Kit

SKF Marine Condition Monitoring Route Kit – zestaw SKF do monitorowania stanu maszyn okrętowych oraz tras jednostek – oferuje wstępnie zdefiniowane szablony maszyn okrętowych oraz szczególnych ustawień baz danych wykorzystywanych do monitorowania stanu, takich jak odpowiadające różnym klasom poziomy alarmowe. Gromadzone dane statków można przesyłać za pośrednictwem platformy komunikacyjnej SKF Enlight Centre do usługi SKF One Global Cloud, skąd udostępnia się je pracownikom zdalnego centrum diagnostycznego (RDC) SKF, analizującym je i zarazem wspierającym pokładowych inżynierów czy kierowników technicznych floty, a także bezpośrednio samym klientom. Rezultaty analizy i sprawozdawczości są prezentowane w przejrzysty i sprzyjający prędkim reakcjom sposób, co ułatwia pokładowym inżynierom podejmowanie czynności z zakresu utrzymania ruchu.

Kompletny zestaw:
 • SKF Microlog GX 75
 • modele koncentrujące w sobie specjalistyczną wiedzę SKF na temat monitorowania maszyn wirujących, zgodne ze standardami SKF i wymogami towarzystw klasyfikacyjnych
 • wysokiej jakości instrukcje robocze odpowiadające pokładowym potrzebom techników
 • pakiet oprogramowania SKF Enlight Centre utrzymujący łączność z usługą SKF One Global Cloud na potrzeby sprawozdawczości oraz wykrywania trendów według pozyskiwanych informacji o zasobach, czyniący dane dostępnymi dla wszystkich użytkowników, w tym dla kierowników maszyn, kierowników flot czy specjalistów SKF do spraw diagnostyki zdalnej
Dodatkowe wsparcie w obsłudze zestawów SKF do monitorowania stanu maszyn okrętowych:
 • oferowana przez SKF pomoc przy konfigurowaniu punktów gromadzenia danych drgań w maszynach pomocniczych
 • usługi doradztwa świadczone w ramach umowy serwisowej
 • szkolenie dla załogi

Nadzór nad kondycją maszyn – sprzęgnięty z SKF Enlight Centre
SKF Enlight Centre to proste w obsłudze rozwiązanie programowe umożliwiające bezpośrednią łączność ze zdalnymi centrami diagnostycznymi SKF, zapewniające tym samym niezrównaną użyteczność i znaczące oszczędności na kosztach poprzez inteligentne utrzymanie ruchu uzależnione od stanu faktycznego.

Najważniejsze cechy SKF Enlight Centre:
 • SKF Enlight Centre ma prosty interfejs, przedstawiający najbardziej wartościowe informacje w przejrzysty sposób – w widokach zadań i analizy oraz na tablicy wskaźników. Jest on intuicyjny i przyjazny dla użytkownika, a jego sprawna obsługa wymaga zaledwie minimalnego przeszkolenia.
 • Wszystkie dane i wyniki analiz widnieją w jednym interfejsie, dzięki czemu są dostępne za jednokrotnym logowaniem; możliwe jest przy tym analizowanie danych w czasie rzeczywistym.
 • Realizowany w sieci system pobiera dane bezpośrednio z serwera SKF One Global Cloud, co pozwala na obniżenie ponoszonych kosztów teleinformatycznych – a scentralizowany zapis czyni dane dostępnymi z dowolnego miejsca na świecie.
 • W platformie komunikacyjnej przewidziano różne poziomy uprawnień użytkowników, takie jak kierownik maszyn, inspektor czy kierownik floty. Na wypadek zaistnienia szczególnej potrzeby zapewniono też dostęp do programu kontrolnego i kontakt ze specjalistami SKF do spraw diagnostyki zdalnej.
 • System ten jest źródłem wszelkich danych i informacji niezbędnych do wprowadzenia w życie skutecznej strategii utrzymania ruchu uzależnionego od stanu faktycznego (CBM), obejmującej planowe prace konserwacyjne – w celu poprawy bezpieczeństwa eksploatacji, skrócenia przestojów i zaoszczędzenia czasu oraz pieniędzy.
Nasz zespół obsługujący branżę okrętową z przyjemnością pomoże Ci znaleźć optymalne rozwiązanie, dostosowane do Twoich szczególnych potrzeb.
SKF logo