Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Usługi z zakresu zarządzania zasobami

Usługi z zakresu zarządzania zasobami
U większości operatorów i właścicieli statków przyjęte są metody utrzymania ruchu realizowanego według ściśle określonych harmonogramów. Obejmują one planowe remonty sprzętu i wymiany istotnych podzespołów, mające na celu ograniczanie operacyjnych zagrożeń oraz prawdopodobieństwa występowania awarii w toku eksploatacji.

Utrzymanie ruchu uzależnione od stanu faktycznego wykorzystuje miarodajne, a zarazem nieinwazyjne techniki monitorowania do określania aktualnego stanu maszyn i gromadzenia danych historycznych dotyczących obserwowanych tendencji. Stwarza to nieodzowne podstawy do prognozowania rozwoju usterek sprzętu oraz wczesnego przestrzegania przed powiązanymi zagrożeniami.

Wczesne ostrzeganie usprawnia planowanie zadań z zakresu utrzymania ruchu, dając więcej czasu na przygotowywanie planów, pozyskiwanie części zamiennych dostarczanych w długim czasie i organizowanie wykwalifikowanej siły roboczej potrzebnej do przeprowadzania wymaganych napraw. Wczesne ostrzeżenia i planowe interwencje ograniczają niebezpieczeństwo powstawania następczych uszkodzeń innych elementów maszyn i systemów, a to oznacza potencjalnie znaczne oszczędności na bezpośrednich kosztach utrzymania ruchu i na wykorzystaniu części zamiennych.

Ograniczając do minimum niebezpieczeństwo poważnych awarii maszyn, utrzymanie ruchu uzależnione od stanu faktycznego przyczynia się również do eliminowania ewentualnych zagrożeń dla zdrowia, życia i środowiska naturalnego, związanych z niewykluczonymi w przeciwnym razie incydentami na pokładach jednostek.

Stosowanie sieciowych systemów monitorowania stanu oraz układów stałych czujników w strefach niebezpiecznych i w niedostępnych miejscach minimalizuje także potrzebę odwiedzania takich obszarów przez pracujących na statkach techników, co przekłada się na zmniejszenie niebezpieczeństwa odniesienia obrażeń przez członków personelu technologicznego.

Wreszcie okrętowe usługi programowego wsparcia w zakresie utrzymania ruchu uzależnionego od faktycznego stanu maszyn zapewniają wiedzę i zrozumienie niezbędne do rozpoznawania i eliminowania źródłowych przyczyn istotnych i powtarzających się problemów, a tym samym umożliwiają nieprzerwane polepszanie niezawodności sprzętu i wynikające z tego maksymalizowanie operacyjnej dostępności floty.
SKF logo