Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

GEPANU

Kontrola autentyczności GEPANU wkładów HycaSep i HEC do separatorów wody zaolejonej Turbulo

Wkład filtra HycaSep
System kontroli GEPANU dostarcza sprawdzonych informacji na temat autentyczności części zamiennych do separatorów typu TMPB Turbulo – a tym samym wspiera pilnowanie zgodności z przepisami ochrony środowiska ustanowionymi konwencją MARPOL, którą to Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) dopuściła do użytku między innymi separatory wody zaolejonej.

Dopuszczenie typu IMO wymaga wyposażania separatorów TMPB/A w zespoły koalescencyjne Turbulo HEC i wkłady filtra Turbulo HycaSep. Spełnienie owego wymogu jest niezbędne do korzystania z TMPB i uzyskania zgodności z dopuszczeniem typu.

Dla identyfikowalności autentycznych części, każdy wkład Turbulo HycaSep jest oznaczony 12-cyfrowym kodem, razem z widniejącą na krawędzi wkładu nazwą marki. Zespół koalescencyjny Turbulo HEC opatrzony jest natomiast nazwą marki wykonaną czarnymi literami.

Wspomniany kod jest niepowtarzalny i charakterystyczny. Na jego podstawie, właściciel bądź inspektor PSC (kontroli państwa portu) może zweryfikować autentyczność zainstalowanych na pokładzie części.

Zwrotna wiadomość e-mail zawiadamia o poprawności albo niepoprawności danego kodu. To daje operatorowi pewność zgodności, na wypadek inspekcji PSC lub wzmożonej kampanii kontrolnej (CIC).

Po wstępnym potwierdzeniu poprawności numeru wkładu mailem, baza danych blokuje dalsze zapytania dotyczące danego numeru, uniemożliwiając tak powtórne użycie tej samej kombinacji cyfr.

Baza danych rejestruje blokadę numeru i wydaje numer za drugim zgłoszeniem dokonanym przy użyciu numeru kadłuba IMO jako danych odniesienia.

GEPANU – system numeracji oryginalnych części Turbulo

SKF logo