Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Obsługa mechaniczna

Obróbka na miejscu
Dla radzenia sobie ze wzmożoną konkurencją i mieszczenia się w ciasnych marginesach błędu dzisiejszej branży okrętowej niezbędne jest przestrzeganie oczekiwanych harmonogramów pracy w suchych dokach. Bogate doświadczenie w obsłudze krytycznych maszyn pokładowych pozwala jednostce SKF Marine oferować oszczędną czasowo obsługę mechaniczną związaną z udoskonalaniem maszyn oraz dokonywaniem wymian i napraw.

W ramach Machine Support – obsługi technicznej maszyn – oferujemy usługi osiowania wałów wszelkiego rodzaju sprzętu pokładowego: od głównych wałów napędowych i napędów po mniejsze, lecz nie mniej ważne urządzenia pomocnicze, takie jak sprężarki powietrza i sprzęt przeładunkowy. Optymalne wyosiowanie wałów przekłada się na wzrost trwałości eksploatacyjnej łożysk, uszczelnień i sprzęgieł, a także na zmniejszenie zużycia energii, obniżenie poziomów hałasu i drgań oraz spowolnienie zużycia. Wszystko to skutkuje ograniczeniem niebezpieczeństwa kosztownego przestoju. Zespół świadczący usługę Machine Support, polegającą na obsłudze technicznej maszyn, składa się ze specjalistów mających całe dziesięciolecia doświadczenia w rozwiązywaniu problemów z wyosiowaniem. W połączeniu z oprogramowaniem ShaftDesigner pozwala ono oferować szereg technologii stanowiących fundamenty rozwiązań z zakresu precyzyjnego osiowania wałów. Zakres dokonywanych pomiarów obejmuje:
 • Dynamiczne pomiary wyosiowania (dokonywane w toku eksploatacji jednostek)
 • Spoczynkowe pomiary wyosiowania
 • Pomiary geometryczne
Zespół i rozsiane po całym świecie centra serwisowe SKF Marine oferują kompletny asortyment usług na potrzeby urządzeń sterowych, stabilizatorów i elementów wałów Simplex oraz separatorów wody zaolejonej. Świadczymy całodobową obsługę posprzedażną, w której zakres wchodzą:
 • Doradztwo w kwestii optymalnych części zamiennych uwzględniające historię statku
 • Zapewnianie najwyższej jakości części pochodzących od producentów sprzętu oryginalnego
 • Utrzymywanie dużej dostępności części zamiennych oraz ich prędkie dostarczanie w trybie ekspresowym
 • Dyspozycyjność na całym świecie wykwalifikowanych techników serwisowych
 • Ujednolicona w skali światowej sprawozdawczość serwisowa
Oferowany serwis eksploatacyjny statków obejmuje:
 • Szybkie i kompetentne utrzymanie ruchu oraz kontrole sprawności eksploatacyjnej wszystkich części
 • Doradztwo techniczne, wykrywanie usterek i optymalizowanie systemów
 • Regularne dostarczanie informacji serwisowych
Doradcy techniczni odpowiadają za poradę techniczną, wykrywanie usterek, optymalizowanie systemów oraz doradzanie w kwestii części zamiennych najodpowiedniejszych w świetle historii danego statku.

Trzeci obszar obsługi mechanicznej związany jest z montażem – jednym z najważniejszych etapów cyklu życia łożysk i maszyn. Jeżeli łożysko nie zostaje zamontowane właściwie, z wykorzystaniem poprawnych metod i odpowiednich narzędzi, jego okres eksploatacji może ulec skróceniu.

Oferowane usługi obejmują montaż i demontaż wielkogabarytowych łożysk w suchym doku, a także nadzorowanie konstruktorów maszyn celem pilnowania prawidłowego montażu łożysk. Do świadczonych przez SKF Marine usług należy również rozwój instrukcji i wytycznych dotyczących montażu, których zadaniem jest wspieranie operatorów w ograniczaniu do minimum zagrożeń związanych z obsługą łożysk.
SKF logo