Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Systemy smarowania centralnego

Systemy smarowania centralnego SKF do zastosowań przemysłowych doprowadzają odpowiednie ilości środków smarnych we właściwych odstępach czasu, co optymalizuje trwałość eksploatacyjną łożysk i maszyn.

Umożliwiają smarowanie smarem plastycznym lub olejem zarówno pojedynczych maszyn, jak i kompletnych instalacji. Systemy automatycznego smarowania centralnego SKF dopilnowują prawidłowego i precyzyjnego uzupełniania środka smarnego we wszystkich punktach smarowania, oferując tym samym szereg korzyści eksploatacyjnych:
  • Zmniejszenie liczby przestojów i strat w produkcji
  • Znaczne ograniczenie kosztów napraw i części zamiennych
  • Zwiększenie niezawodności maszyn
  • Nawet 50% oszczędności na kosztach środków smarnych dzięki ścisłemu przestrzeganiu harmonogramów i zasad dozowania
  • Ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko naturalne
  • Poprawa bezpieczeństwa pracowników
Systemy smarowania centralnego SKF znajdują zastosowanie w różnego rodzaju sprzęcie. Poniżej omówiono dwa przykłady.

Napędy wciągarek Automatyczne systemy smarowania dopilnowują występowania stałego dopływu smaru plastycznego do punktów smarowania napędu wciągarki w trakcie jej pracy. Przeciwdziałając korozji i zużyciu, zapobiegają nieplanowanym przestojom. Pompy wieloliniowe można sprzęgać z progresywnymi urządzeniami dozującymi i podłączać bezpośrednio do punktów smarowania. SKF oferuje także rozwiązania dopuszczone do użytku w warunkach zagrożenia wybuchem.

Liny Systemy rozpylania przeznaczone do przekładni otwartych i lin nadają się do smarowania olejem i smarem plastycznym. Mogą być napędzane pompą wieloliniową, doprowadzającą środek smarny do dysz rozpylających, które pokrywają powierzchnie elementów filmem smarowym w niezmiennym tempie. Wnikanie oleju w liny przekłada się na ograniczenie do minimum korozji oraz zużycia. Smarownice do lin stalowych obejmują linę i wtłaczają smar plastyczny bezpośrednio do jej wnętrza. Dostępne są również pneumatyczne pompy beczkowe odpowiednie do szczególnych środków smarnych do lin, charakteryzujących się na przykład wysoką zawartością MoS2 lub grafitu.

Przykłady wyposażenia jednostek pływających zyskującego na zastosowaniu automatycznego systemu smarowania:
  • Łożyska zespołu generatora
  • Stabilizatory
  • Składane wrota promów przewożących pojazdy i ładunki toczne
  • Sprzęt gaśniczy.
SKF logo