Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Obniżenie całkowitych kosztów posiadania

Bardziej zrównoważone budżetowanie dzięki rozwiązaniom SKF

Dźwigi w porcie przeładunkowym towarów masowych

SKF może pomóc operatorom portowym uzyskać równowagę pomiędzy trwałością eksploatacyjną urządzeń i nakładami inwestycyjnymi oraz kosztami konserwacji w odniesieniu do kluczowych systemów przenośników i urządzeń dźwigowych. Rozwiązania SKF mogą pomóc:

  • Ograniczyć zużycie energii
  • Ograniczyć koszty gospodarowania smarami
  • Zmniejszyć zużycie środków smarnych
  • Ograniczyć zakres konserwacji ręcznej
  • Wydłużyć czas eksploatacji
  • Zoptymalizować gospodarkę częściami zamiennymi

Rozwiązania

SKF logo