Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Faza końcowa procesu – Walcarki

Przystosowanie do nowych wymogów

skf2.psd
Zakłady wykonujące walcowanie na zimno i na gorąco znajdują się pod naciskiem na zwiększenie produkcji przy jednoczesnym utrzymaniu lub nawet polepszeniu jakości wyrobów. Osiągnięcie tych celów polega ogólnie na przystosowaniu sprzętu do większych obciążeń albo na zmianie konfiguracji walcarek, co stanowi propozycję ogromnie kosztowną.

W obu przypadkach, charakterystyka procesu oznacza trudniejsze warunki eksploatacji i konieczność częstszej konserwacji węzłów łożyskowych. Do tego wszystkiego dochodzą wyzwania stwarzane przez przepisy bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska.
Uprość okres przejściowy z pomocą SKF
Będąc od wielu lat partnerem przedsiębiorstw hutniczych z całego świata, firma SKF ma w ofercie szereg zaawansowanych narzędzi i technologii, które pozwalają hutom reagować na przeobrażenia rynków. Rozwiązania SKF pomagają walcowniom usprawniać kontrolowanie procesów, unowocześniać istniejący sprzęt, obniżać ogólne koszty i spełniać najnowsze wymogi środowiskowe.

Zastosowania w walcarkach

SKF logo