Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Urządzenia do ciągłego odlewania kęsisk płaskich

Kluczowe znaczenie osiągów linii walcowniczych

PH_8.1_930634
Przebieg procesów odlewania zależy bezpośrednio od parametrów pracy zespołów walców roboczych, toteż huty stale poszukują sposobów na ich polepszanie. Na przykład zwiększanie trwałości eksploatacyjnej powierzchni walców roboczych przekłada się na poprawę zarówno wydajności maszyn, jak i jakości wyrobów. Jednakże, zważywszy na ekstremalne warunki pracy, z jakimi mierzyć się muszą walce urządzeń do ciągłego odlewania kęsisk płaskich, takie ulepszenia są trudne do osiągnięcia.
Optymalizuj z pomocą SKF
Rozwiązania SKF sprawiają, że zespoły walców roboczych urządzeń do ciągłego odlewania kęsisk płaskich opierają się wpływom dużych obciążeń spoczynkowych i wysokich temperatur, znacznych ilości wody i pary oraz ekstremalnej korozji. Jaki jest tego efekt? Wyższa wydajność, lepsza jakość wyrobów i znacznie mniej kosztownych przeróbek.

Rozwiązania SKF dla urządzeń do ciągłego odlewania wlewków płaskich

Przykładowe zastosowanie w urządzeniach do ciągłego odlewania kęsisk płaskich

Rozwiązania SKF dla urządzeń do ciągłego odlewania wlewków płaskich

SKF logo