Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Usługi badania i analizy smarów

Gruntowna analiza smaru w kontekście określonych warunków eksploatacji

Prawidłowe smarowanie należy do czynników krytycznych dla maksymalizowania trwałości eksploatacyjnej łożysk. Zanieczyszczenie może mieć ogromny wpływ na trwałość użytkową smaru, i tym samym na okres eksploatacji łożysk.

Korzystając z szerokiego zaplecza własnego, zaawansowanego sprzętu laboratoryjnego, pomiarowego i testowego, SKF świadczy usługi badania i analizy smarów, w ramach których mierzy się stopień zanieczyszczenia smaru łożyskowego w kontekście warunków pracy danego łożyska. Na podstawie wyników analiz i prób SKF zaleca w dalszej kolejności środki zaradcze zorientowane na ograniczenie albo nawet całkowite wyeliminowanie zanieczyszczenia. Do środków tych należeć mogą:
  • zmiana smaru łożyskowego na odpowiedniejszy do warunków eksploatacji łożyska
  • zastosowanie określonego sposobu uszczelnienia
  • zastosowanie automatycznego systemu smarowania

Zalety:
  • zwiększenie trwałości eksploatacyjnej smaru i łożyska
  • skrócenie przestojów związanych ze smarowaniem
  • zmniejszenie zużycia smaru i obniżenie związanych z tym kosztów
SKF logo