Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Zestaw SKF Idler Sound Monitor

Wczesne wykrywanie usterek rolek luźnych w przenośnikach

Usterki rolek luźnych są częstą przyczyną uszkodzeń taśm i związanych z tym przestojów w produkcji. Zlekceważone, wadliwe rolki luźne mogą spowodować pożar taśmy lub inną niebezpieczną sytuację. Wczesne wykrywanie problemów ma zasadnicze znaczenie dla optymalizowania prac z zakresu utrzymania ruchu oraz wydajności. Zawierający łatwe w obsłudze podręczne urządzenie do monitorowania, zestaw SKF Idler Sound Monitor wykrywa usterki wcześniej niż ma to miejsce w przypadku którejkolwiek innej metody.

Bezpieczne wykrywanie z odległości nawet trzech metrów

Wykorzystując technologię obwiedni przyspieszenia, zestaw SKF Idler Sound Monitor przetwarza dźwięk zarówno słyszalny, jak i niesłyszalny, żeby wykrywać charakterystyczne poziomy ciśnienia akustycznego, których źródłem są wady rolek luźnych.

Zestaw SKF Idler Sound Monitor obsługuje się w słuchawkach i tylko jedną ręką, co pozwala użytkownikowi skupić się na bezpiecznym ułożeniu wolnej ręki oraz stóp. Zespół umożliwia wykrywanie w trybie ciągłym z odległości nawet trzech metrów, w tempie dwóch kilometrów na godzinę, dzięki czemu użytkownik może zachować bezpieczną odległość od pracujących przenośników.
  • skrócenie czasu nieplanowanych przestojów
  • uniknięcie kosztownych i niebezpiecznych napraw taśm
  • zmniejszenie strat w produkcji
  • ograniczenie zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników
  • uzupełnienie programu zapewniania niezawodności przy wsparciu operatorów

Zestaw SKF do monitorowania hałasu rolek luźnych

SKF logo