Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Engineering Simulation Services

Precyzyjne i wydajne kosztowo diagnozowanie nawracających problemów z maszynami

Pęknięcia i zbyt duże przesunięcia w konstrukcjach maszyn oraz pęknięcia maszynowych ram i wałów mogą powodować nadmierne drgania i hałas, prowadzić do wzrostu zużycia energii oraz stwarzać niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia. Takie problemy ostatecznie przekładają się na nieplanowane wyłączenia zakładów lub instalacji, wraz z powiązanymi wysokimi kosztami utrzymania ruchu, napraw i strat w produkcji.

SKF Engineering Simulation Services – usługi symulacji technicznej SKF – to kompleksowa oferta polegająca na wykorzystaniu dynamicznych danych drgań w funkcji czasu zgromadzonych w toku eksploatacji maszyn oraz zaawansowanych technik symulacyjnych do rozwiązywania nawracających problemów z maszynami.

Typowe zastosowania

  • konstrukcje stalowe i betonowe
  • fundamenty
  • maszyny stacjonarne
  • maszyny ruchome

Korzyści

  • skrócenie czasu nieplanowanych przestojów
  • zmniejszenie nakładu pracy na utrzymanie ruchu i kosztów napraw
  • obniżenie poziomów drgań i zmniejszenie zużycia energii
  • bieżąca optymalizacja obsługi maszyn i produkcji
  • poprawa bezpieczeństwa
SKF logo