Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Metalurgia

Ekstremalne warunki i wzmożona konkurencja

DSC_0129.JPG
W niewielu branżach przychodzi mierzyć się z warunkami eksploatacji tak ciężkimi jak w hutach stali i innych zakładach metalurgicznych: ekstremalnymi temperaturami i prędkościami, dużymi i ustawicznymi obciążeniami udarowymi, ściernym pyłem, agresywnymi chemikaliami i wysoką wilgotnością. Współwystępując, warunki te prowadzą do pogorszenia kondycji sprzętu, powodują nieplanowane przestoje i utrudniają, w najlepszym przypadku, efektywne utrzymanie ruchu.

Dzisiejsze huty funkcjonują ponadto w równie trudnych warunkach globalnej konkurencji oraz wzmożonego nacisku na kwestie ochrony środowiska. Jakie są tego rezultaty? Otóż są nim silniejsze niż kiedykolwiek wcześniej potrzeby równoważenia rozwoju i podnoszenia wydajności oraz rentowności.

Pomocna dłoń SKF
Za sprawą specjalizacji w dziedzinach łożysk i zespołów łożyskowych, uszczelnień, systemów smarowania, mechatroniki oraz usług firma SKF oferuje unikalne rozwiązania systemowe na potrzeby zastosowań w zarówno początkowej, jak i końcowej fazie procesu.

Do oferowanych zaawansowanych narzędzi i technologii należy usługa zarządzania cyklem życia zasobów z SKF – sprawdzone podejście do kwestii obniżania łącznych kosztów posiadania maszyn na każdym etapie ich użytkowania, od specyfikacji i przygotowania projektu po eksploatację i utrzymanie ruchu. Rozwiązania SKF pomagają hutom:
  • zwiększać produkcję
  • skracać czas nieplanowanych przestojów
  • obniżać ponoszone koszty eksploatacji
  • podnosić jakość wyrobów
  • ograniczać wymagania w zakresie utrzymania ruchu
  • ograniczać szkodliwy wpływ na środowisko naturalne
  • polepszać bezpieczeństwo pracowników
  • unowocześniać sprzęt
SKF logo