Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łożyska hydrostatyczne SKF

Wysoka wydajność w najtrudniejszych warunkach

Wytrzymujące największe na świecie obciążenia w najtrudniejszych warunkach, łożyska hydrostatyczne SKF są ciągle smarowane sprężonym olejem, co pozwala im przenosić ogromne obciążenia. Opracowane do zastosowań w kruszarkach, piecach do wypalania, cementowniach te wyjątkowe łożyska oferują:

  • Wysoką nośność
  • Nieograniczoną średnicę powierzchni podpierającej
  • Brak tarcia lub zużycia
  • Odporność na duże obciążenia udarowe
  • Niezależnośćod prędkości lub kierunku obrotów
  • Wysoką precyzję ruchu i sztywność
Usługi dotyczące łożysk hydrostatycznych SKF

Regularne kontrole i analizy mogą umożliwić wykrycie potencjalnych zagrożeń i sformułowanie planu zapobieżenia potencjalnym awariom. Czasem wymagana jest odbudowa i modernizacja ślizgu.

 

SKF oferuje indywidualne programy usług naprawy i konserwacji hydrostatycznych łożysk dla kopalni i cementowni. Wyspecjalizowani technicy serwisu SKF przeprowadzają dokładne coroczne inspekcje na miejscu, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Wyniki inspekcji są analizowane i powstaje plan działania określający elementy do wymiany, przeglądu, renowacji lub odbudowy.

Ta usługa SKF umożliwia wczesne wykrywanie potencjalnych usterek i podjęcie działań prewencyjnych. Następnie można zaplanować konserwację i zamówić odpowiednie części regenerowane lub zamienne SKF. Pomaga to zmniejszyć koszty utrzymania ruchu i skrócić nieplanowane przestoje, co z kolei pomaga zwiększyć wydajność.
SKF logo