Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Wyeliminowanie częstej przyczyny awarii łożysk

W kopalniach i cementowniach często występują warunki pracy powodujące przedwczesne awarie łożysk. Jednak w przypadku dużych łożysk, najczęstszą przyczynę awarii stanowią błędy podczas montażu.

SensorMount

Niezawodny montaż dużych łożysk

System SensorMount składa się z łożyska z wbudowanym czujnikiem i przenośnym urządzeniem kontrolnym. System ten umożliwia szybki, łatwy i niezawodny montaż dużych łożysk baryłkowych SKF typu CAK i CARB o stożkowym otworze wewnętrznym.
Pewność wyników pomiarów z SKF
Konwencjonalny proces kontrolowania rozszerzania pierścienia wewnętrznego łożyska na wale podczas montażu polega na pośrednim pomiarze przesunięcia osiowego pierścienia, a nie samego rozszerzania. Czynniki takie jak chropowata powierzchnia wału, lepkość wtryskiwanego oleju i niedokładność narzędzi montażowych mogą doprowadzić do błędu pomiaru.

Obecnie łożyska nasuwa się na stożkowe wały przy użyciu zwykłych narzędzi. Jednakże system SensorMount umożliwia dokładne zmierzenie rozszerzenia pierścienia wewnętrznego łożyska, co zapewnia uzyskanie dokładnego spasowania łożyska z wałem.
  • szybszy i prostszy montaż łożysk
  • możliwość dokonywania montażu przez mniej wyszkolonych monterzy
  • mniejsze prawdopodobieństwo błędów podczas montażu
  • bezpośredni odczyt stopnia spasowania
  • wydłużony okres eksploatacji łożysk
SKF logo