Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Kruszarki

Obciążenia udarowe i silne wibracje powodują uszkodzenia

Przerabianie ton surowców na materiał do dalszej obróbki mocno eksploatuje łożyska, uszczelniacze i inne podzespoły kruszarek.

Obciążenia udarowe i duże wibracje oraz zapylenie, zanieczyszczenia i oddziaływanie warunków atmosferycznych mogą powodować przeciążenie łożysk oraz ubytki i pogorszenie właściwości środków smarnych. W konsekwencji, dochodzi do awarii, kosztownych przestojów i spadku wydajności.
SKF może pomóc
SKF oferuje łożyska, uszczelnienia i środki smarne dopasowane do wymagań kruszarek.

Rozwiązania SKF dla kruszarek

SKF logo