Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Platformy produkcyjne

Bardziej zrównoważona produkcja dzięki rozwiązaniom SKF

Platforma produkcyjna
Produkcja sprzętu wiertniczego doświadcza takich samych wyzwań dotyczących obsługi, przepisów BHP i ochrony środowiska, jak platformy wiertnicze. Ale potrzeba wydłużenia czasu pracy sprzętu, przy mniejszych nakładach na konserwację wymaga większego nacisku na niezawodność. Opracowując szeroką gamę zaawansowanych rozwiązań sprzętowych i oprogramowania, firma SKF pomaga w osiąganiu tych celów.

Wyposażenie platformy produkcyjnej

SKF logo