Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

Platformy produkcyjne

Bardziej zrównoważona produkcja dzięki rozwiązaniom SKF

Platforma produkcyjna
Produkcja sprzętu wiertniczego doświadcza takich samych wyzwań dotyczących obsługi, przepisów BHP i ochrony środowiska, jak platformy wiertnicze. Ale potrzeba wydłużenia czasu pracy sprzętu, przy mniejszych nakładach na konserwację wymaga większego nacisku na niezawodność. Opracowując szeroką gamę zaawansowanych rozwiązań sprzętowych i oprogramowania, firma SKF pomaga w osiąganiu tych celów.

Wyposażenie platformy produkcyjnej

SKF logo