Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF uzywa na swoich stornach interentowych cookies w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka. Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

cookie_information_popup_text_2[150]

SKF @ptitude Decision Support

System SKF @ptitude Decision Support pomaga operatorom utrzymywać ciągłość pracy maszyn. Dedykowane oprogramowanie wspierające przy podejmowaniu decyzji łączy się z szeregiem źródeł danych, takich jak ERP i EAM/CMMS w celu ułatwiania dokładnego, terminowego i powtarzalnego podejmowania decyzji i ustalania harmonogramu prac – w jednym lub w kilku zakładach. 

Poprzez łączenie informacji z różnych źródeł, oprogramowanie dostarcza informacji wymaganych do skutecznej analizy procesów i pracy maszyn, diagnostyki, raportowania i wprowadzania korekt. Wydajność zakładu wzrasta dzięki zastąpieniu pracochłonnej analizy danych zautomatyzowanym procesem sprawdzającym prawdopodobieństwo wystąpienia błędów w urządzeniach lub procesach, a następnie wskazuje odpowiednie działania.

Wprowadzając jednolitą metodologię pracy w całym zakładzie lub na skalę globalną, SKF @ptitude Decision Support umożliwia kadrze szybką ocenę:
  • W czym jest problem?
  • Jak poważny jest problem?
  • Co należy zrobić – priorytet?
  • Jakie są potencjalne zagrożenia dla wydajności, jakości, bezpieczeństwa pracy i środowiska

Korzyści dla organizacji użytkownika: 
  • Optymalizacja efektywności zasobów
  • Poprawa wykorzystania czasu
  • Skrócenie czasu szkolenia
  • Wcześniejsze usuwanie usterek w celu zredukowania prawdopodobieństwa przestojów
  • Niższe koszty utrzymania ruchu
  • Poprawa wydajności eksploatacyjnej

Utworzenie wydajnej struktury zdobywania, utrzymywania i wykorzystywania wiedzy
SKF logo