Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Gaz ziemny i paliwo syntetyczne

Trudne wyzwania

Paliwa syntetyczne
Przekształcenie gazu w ciecz i odwrotnie, następnie jego transport za pomocą starzejących się rurociągów stanowi bardzo poważne wyzwanie. Pojawiła się więc produkcja paliw syntetycznych z węgla, łupków i piasków bitumicznych. Skoki ceny ropy naftowej sprawiły, że produkcja paliw syntetycznych stała się kosztowo opłacalna, ale sprzęt do przetwarzania tych paliw ciągle boryka się z trudnymi warunkami pracy.

SKF może pomóc

Ulepszanie sprzętu oraz narzędzia optymalizacyjne SKF mogą zmniejszyć zapotrzebowania na usługi konserwacji i ciąć koszty operacyjne.

SKF oferuje szeroką gamę narzędzi do zarządzania zasobami, technologii przeciwpożarowych i ochrony środowiska dla wielu procesów:
  • Przetwórstwo gazu
  • Proces ponownego zgazowania LNG
  • Oddzielanie gazu od ropy
  • Produkcja paliwa syntetycznego

Rozwiązania

SKF logo